Företaget NSO Group som utvecklat spionprogrammet Pegasus för hemlig avlyssning av mobiltelefoner erkänner nu att man sålt det virusliknande programmet till ett stort antal länder och deras myndigheter. På många håll misstänks det användas för att avlyssna journalister, aktivister och dissidenter.

Det är i en exklusiv intervju med svenska statsradion som israeliska NSO Group lättar en aning på förlåten till sin verksamhet. Man vill inte lämna ut några specifika uppgifter om vilka länder och myndigheter det är man har sålt sitt spionprogram till men vidgår att det rör sig om ett 50-tal myndigheter i fler än 40 länder.

Oklart om Sverige använder spionprogrammet

Minst 14 av dessa är ensligt andra källor EU-länder. Huruvida Sverige och svenska myndigheter finns bland köparna har i skrivande stund varken förnekats eller bekräftats från svenskt håll. Däremot räknar NSO Group upp några länder som man inte säljer till, såsom Iran, Nordkorea och Syrien.

Programmet fungerar som ett virus och installeras enkelt och osynligt i din mobiltelefon. Du behöver inte ens klicka på något, så kallad zero-click exploit. När virusprogrammet är planterat har ”storebror” full insyn i allt du gör med mobilen utan att du har en aning om det, inklusive kontroll över kameran och mikrofonen.

Alla data, även från krypterade tjänster, kopieras och alla samtal spelas in. De överförs sedan till den stat eller myndighet som infekterat din mobil.

Avsett att bekämpa brott och terrorism

NSO Groups chefsjurist Chaim Gelfand uppger att man bara säljer programmet till stater och myndigheter som bedyrar att avlyssningen endast ska användas för att bekämpa brottslighet och terrorism.

Han hävdar att samarbetet avbryts om det uppdagas att en kund i stället använder spionprogrammet för att övervaka medborgarna eller hålla koll på obekväma oppositionella personer. Flera sådana övertramp har avslöjats och utreds på EU-nivå. NSO Group har pekats ut som delaktiga, anklagelser som företaget dock kategoriskt förnekar.