I två månaders tid väntade en äldre man på operation, sen dog han. Då hade remissvaret av oklar anledning ännu inte tagits om hand.

Mannen var i 75-års åldern och hade ett känt hjärtfel. Anledningen till varför remissvaret dröjde eller om det till och med glömts bort är okänt. Nu har fallet lex Maria-anmälts av chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar.

”Utredningen inför operation fördröjdes och patienten hann avlida innan operationen”, uppger sjukhuset i ett kort meddelande på Region Kalmars websida.

En lex Maria-anmälan ska enligt Patientsäkerhetslagen alltid göras då en patient råkat ut för, eller riskerat att råka ut för, en allvarlig vårdskada. I Region Kalmar län sker det mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

authorimage