migranter-9378783
Inrikes

Ny dom: Asylsökande behöver inte göra sin identitet sannolik för att få asyl

Publicerad 3/1/2019
Annons

Andra faktorer kan väga tyngre än fastställa identitet, anser Migrationsöverdomstolen. Domen väntas bli prejudicerande.

– Det är en principiellt viktig dom. Domstolar och även Migrationsverket har lagt för stor vikt vid att asylsökande kan göra sin identitet sannolik, säger Dag Stegeland, kammarrättspresident vid Kammarrätten i Göteborg.

Domen avser en man som påstått sig vara förföljd av Peshmerga i Irak men inte lyckats bevisa sin identitet för domstolen, för vilket Migrationsdomstolen avslog hans ansökan.

Nu upphävs domen av Migrationsöverdomstolen som menar att identitet inte alltid är en avgörande faktor när det gäller att bedöma skyddsbehov. Att veta vem den asylsökande är kan vara av ”underordnad betydelse” och andra faktorer väga tyngre, skriver domstolen.

– Det kan handla om vad personen har varit med om och ännu viktigare vad personen riskerar att utsättas för om han eller hon utvisas. Det är egentligen inte så viktigt vem en person är, säger Dag Stegeland.

Stegeland tror att domen kommer bli prejudicerande för både domstolarna och Migrationsverket.

– Framförallt är det viktigt att Migrationsverket som är första instans tar till sig domen och gör rätt i sina initiala bedömningar, säger Dag Stegeland.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
584Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons