Domstol: Afghanistans kvinnor HAR RÄTT till skilsmässoasyl
Foto: YouTube

Samnytt rapporterade nyligen om att Sveriges Radio hävdar att det blivit svårare för afghaner att få asyl i Sverige efter talibanernas maktövertagande. Det tycks dock fortfarande vara lätt åtminstone för kvinnliga afghaner att få stanna. De behöver bara skilja sig från sina män och uppge brist på ”manligt nätverk” i hemlandet.

Ett par från Afghanistan sökte asyl i Sverige med en motivering som gick ut på att det fanns motsättningar mellan dem och mannens bror. När Migrationsverket inte beviljade asyl kom de på ett annat skäl att anföra inför förhandlingen i migrationsdomstolen – skilsmässa.

”Vag och detaljfattig” berättelse

Vad gäller kvinnans påstående om vad som ska ha hänt i Afghanistan innan de åkte till Sverige så anser migrationsdomstolen att historien är ”vag och detaljfattig”. Kvinnan har inte kunnat redogöra för var makens bror bor eller vad han arbetar med. Hon har heller inte kunnat berätta när i tid olika händelser ska ha inträffat. Domstolen anser inte att kvinnans uppgifter om vad som ska ha inträffat i Afghanistan är tillförlitliga och väljer därför att bortse ifrån dem.

Otillräckligt manligt nätverk i Afghanistan

Eftersom kvinnan i perioden mellan Migrationsverkets avslag och domstolsförhandlingen hunnit skilja sig från sin man, anser rätten att mannen inte längre kan utgöra ett så kallat ”manligt nätverk” vid en utvisning. Domstolen diskuterar huruvida kvinnans systrars makar eller hennes dotters makes släktingar skulle kunna fungera som ersättare för maken. Man bestämmer sig till slut för att tillgången på manligt nätverk i hemlandet är alltför osäker. Rätten skriver:

Vidare saknas det konkret stöd för att hon nu skulle ha ett manligt nätverk i form av sina systrars eventuella makar eller sin dotters makes släktingar. Det saknas även mer utförliga uppgifter om t.ex. vilka män det handlar om och hur deras möjligheter att utgöra ett nätverk för en kvinna med barn ser ut. Hennes dotters makes föräldrar och syskon bor dessutom i Sverige. Med hänsyn till situationen för kvinnor i Afghanistan är inte heller mer hypotetiska eller antagliga manliga nätverk tillräckligt för att hon ska anses ha det skydd som krävs.

Beviljas skilsmässoasyl

Till slut beslutar sig rätten för att kvinnan ska beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd i Sverige då det är alltför oklart om det finns några män som kan ta hand om henne i hemlandet. Domstolen skriver:

Det är inte heller sannolikt att hon som skild och ensamstående kvinna med barn skulle kunna klara sig själv utan manligt nätverk i Kabul. Hon hyser därför en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön och är därmed flykting.

Även kvinnans minderåriga son får uppehållstillstånd och flyktingstatus. Med största sannolikhet kommer även mannen som kvinnan skiljt sig från att kunna få uppehållstillstånd på anknytning till sin son. Detta omfattas dock inte av den aktuella domen.

De som dömde i målet var rådmannen Mikael Klint och nämndemännen Thorbjörn Viktorsson(M), Lena Linke (MP) och Pa Mbye (S). Domen går att ladda ner här. Påstådd ”brist på manligt nätverk” är en mycket vanlig motivering till att kvinnor från olika länder får asyl i Sverige.

LÄS ÄVEN: Domstol: Afghanistans flickor får rätt till skolasyl

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Henrik Agerhäll

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.