Den hundliknande roboten Dr. Spot är den amerikanska sjukvårdens senaste tillskott till frontlinjen för att bekämpa covid-19.

Trots robotens dystopiska framtoning ska den ha tagits emot väl.

– Folk är väldigt positiva och accepterande för robotsystem i vårdmiljöer, i synnerhet under pandemin, säger Giovanni Traverso, professor i mekanisk ingenjörsteknik på Massachusetts Institute of Technology, MIT.

I en studie Traverso genomfört tillsammans med kollegorna Peter Chai och Henwei Huang framgår det att patienter överlag är mottagliga till att få vård av robotar designade för att utvärdera symptom på ett kontaktfritt sätt.

Många ska även vara positivt inställda till att låta robotar som Spot utföra mindre åtgärder som att bedöma deras hälsa, ta näsprov eller sätta in en intravenös kateter.

Avancerad teknik

Enligt Traverso ville man tidigt i pandemin hjälpa skydda vårdpersonal från viruset genom att begränsa deras exponering av potentiellt infekterade patienter. Efter att ha fått positiva besked i studien gick man samman med ingenjörerna på Boston Dynamics för att tillverka Dr. Spot som är utrustad med ett antal komplicerade kameror och datorsystem som kan identifiera en persons ansikte även om denna bär en mask. Den kan kolla kroppstemperatur, andning och puls samt använder speciella linsfilter för att kolla syremättnaden i blodet.

Under studien placerades en iPad på roboten där patienterna kunde tala med en läkare eller sjuksköterska på distans. Mer än 90 procent av patienterna som interagerade med Dr. Spot säger sig ha haft en positiv upplevelse.