Angeredsgymnasiet skola klassrum elever

Angeredsgymnasiet. Faksimil Facebook

Inrikes

Efter fusket med PISA-mätningen – Skolverket styr granskningen

Publicerad 9/8/2020
Annons

Efter att det avslöjades att den svenska PISA-studien baserades på felaktiga uppgifter, då man tagit bort en stor mängd invandrarelever från provet, genomför OECD nu en granskning. Trots att man från Skolverkets sida påstått att man inte har gjort några fel visar det sig nu att utbildningsminister Anna Ekström (S) gett myndigheten i uppdrag att själva besluta om villkoren för granskningen av sin egen verksamhet. En genomgång av mejl visar även hur Skolverket både undanhåller och förvanskar avgörande information för OECD om det tidigare avslöjandet.

Det var i somras som det framkom att en stor mängd utrikesfödda elever plockats bort ur PISA-urvalet och att de svenska resultaten för 2018 skulle ha varit betydligt sämre om reglerna hade följts. Detta ledde till att utbildningsminister Anna Ekström begärde att OECD skulle granska resultaten. Men någon oberoende granskning blev det inte.

Ekström ser inga problem i att det är Skolverket som beslutar om villkoren för granskningen och säger att myndigheten och regeringskansliet ”har en fortlöpande dialog om den här typen av frågor”.

I genomgången av hundratals mejl från Skolverket framgår det att myndigheten avfärdar kritiken som framförts i granskningen i somras och andra mejl visar hur man vilseleder och undanhåller avgörande information från underlaget i sina kontakter med OECD.

Vill granska ett utkast av rapporten

Enligt OECD kommer granskningen och rapporten att kosta Skolverket 20 000 euro. Man avslöjar även att Skolverket har bett om att få gå igenom ett utkast av rapporten innan den färdigställs.

Den på Skolverket som fått i uppdrag att förse OECD med statistik för granskningen är statistikern Anders Auer, samma person som gjort allvarliga felberäkningar i sina analyser av hur många utrikes födda elever som plockats bort ur PISA-urvalet 2018.

I Auers mejlväxling med OECD får man inte siffrorna att gå ihop hur man än vrider och vänder på uppgifterna. Ingenstans i korrespondensen är utgångspunkten att skolorna eller Skolverket kan ha gjort någonting fel.

”Totalt värdelös”

Att regeringen gett Skolverket i uppdrag att förhandla ”innehåll, tidsram och kostnad” för granskningen menar Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket, gör att utredningen blir ”totalt värdelös”.

Hon får medhåll från Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och expert på jävs- och korruptionsfrågor.

– Det är ju uppenbart att Skolverket här får vara med och ha synpunkter till den som ska granska Skolverket. Både rörande omfattningen av granskningen och vad som ska granskas. Och dessutom har de sagt att de gärna vill se den här granskningsrapporten innan den går i väg. Det här är så långt ifrån en oberoende granskning som man kan komma – de har satt bocken till trädgårdsmästare, säger Olle Lundin.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1057Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons