Morgan_Johansson_84774_Wikimedia

Poltikerveckan Almedalen, CC BY-SA 2.0

Inrikes

Efter rymningarna – nyvaken regering ser över lagen om ungdomsvård

Publicerad 1/21/2021
Annons

De som idag döms till sluten ungdomsvård är sin unga ålder till trots ofta redan erfarna kriminella med försänkningar i den grova organiserade brottsligheten. Det har ställt de så kallade SiS-ungdomshemmen inför nya ”utmaningar”, bland annat väpnade fritagningar. Efter en rad spektakulära rymningar säger sig nu regeringen vilja uppdatera lagen om ungdomsvård till hur ungdomsbrottsligheten numera ser ut.

Den förda invandringspolitiken har resulterat i en ny grov och kraftigt eskalerande organiserad brottslighet i landets alltfler så kallade ”utsatta områden” där många numera är fullfjädrade livsstilskriminella långt innan de uppnått myndighetsålder. Ungdomsvården har inte hängt med i utvecklingen och är inte rustad att hantera den nya situationen.

LÄS ÄVEN: Morddömde Abdirizak fick permission och rymde – sköt huvudet av man på pizzeria

Ett antal spektakulära fritagningar från landets ungdomshem – bland annat av den gängkriminelle avrättningsmördaren Abdrizak Osman – har rönt stor uppmärksamhet i media och har fått regeringen att vakna upp ur den slummer som många menar att man länge befunnit sig i beträffande brottsutvecklingen bland unga. framför allt med invandrarbakgrund.

Ska bli mer lik kriminalvård för vuxna

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) – som har det yttersta ansvaret för både invandring och brottslighet – aviserar nu att ungdomsvården, mot bakgrund av den kraftigt förändrade demografiska profilen och ökade grovheten bland unga kriminella, ska ses över på samma sätt som tidigare har skett inom kriminalvården där klientelet sedan en längre tid domineras av gängkriminella med invandrarbakgrund och hitresta brottslingar.

– Sis måste göra samma resa som Kriminalvården en gång gjorde när man kraftigt skärpte sina säkerhetsrutiner, förklarar Johansson.

LÄS ÄVEN: Explosionsartad ökning av rymningar från sluten ungdomsvård

Antalet rymningar från den slutna ungdomsvården har mer än fördubblats bara det senaste året. Beslut har med anledning av detta nu fattats om att i varje fall två av SiS-ungdomshemmen ska få en ny och högre nivå på säkerheten.

Det ska också göras en större åtskillnad mellan ungdomar som är omhändertagna enligt LVU som oftast inte är lika tungt brottsbelastade som de som låses in enligt LSU. Det två kategorierna ska framgent inte blandas på samma avdelning.

Översyn av lagen

Den utredning som Morgan Johansson tillsammans med Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Johanna Öfverbeck presenterade på onsdagen syftar till att göra en allmän översyn av lagen om sluten ungdomsvård.

Idag kan ingen dömas till mer än fyra års ungdomsvård en maxgräns som regeringen ska fundera över kanske behöver höjas. Samtidigt menar många, bland annat Sverigedemokraterna, att unga förhärdade brottslingar av det slag som finns idag inte överhuvudtaget bör dömas till ungdomsvård utan till fängelse.

Andra saker som ska utredas är hur säkerheten för personalen kan förbättras. Man ska också titta på vad som kan göras gällande utslussningen av från den slutna ungdomsvården, detta i syfte att minska den idag höga och ökande frekvensen av återfall i brott. Här behövs enligt Johansson fler insatser av ”eftervårdskaraktär”.

Morgan Johansson KU-anmäld

Morgan Johansson är samtidigt anmäld till Konstitutionsutskottet. Detta efter att regeringen i sitt förslag om ny migrationslag drivit igenom uppluckringar som bedöms leda till ett kraftigt ökat invandringstryck i en redan hårt pressad situation. Dessa förväntas även späda på problemen med den eskalerande invandringsrelaterade grova brottsligheten.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
624Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons