Elbrist skapar arbetslöshet – kommun missar 2000 jobb
Foto: KlausMiniwolf / SPÖ Presse und Kommunikation

Elbrist i Sverige har blivit ett allt mer akut problem. Enligt en ny rapport oroas flera kommuner runt om i landet över detta. Robertsfors är en av dem som tvingas tacka nej till ett företag på grund av bristen på el.

Robertsfors är en liten kommun och 2000 jobb som går förlorade är en stor förlust. Olof Norberg, näringslivschefi kommunen jämför med Stockholm.

– Det är oerhört bittert. 2 000 nya jobb i vår lilla kommun skulle sannolikt motsvara 400 000 nya jobb i Stockholm, menar han.

Det var ett internationellt företag som ville etablera en storskalig industri som nekades, men namnet kan Norberg inte avslöja.

Stora investeringar hotas

Just nu pågår stora investeringar i norra Sverige i allt från fossilfritt stål, till batteriparker. Men detta kräver en massiv utbyggnad av elförsörjningen, vilket Sverige ligger långt efter med idag.

– Norra Sverige upplever en historisk nyindustrialisering. Det har öppnat ettfönster med enorma möjligheter att skapa nya jobb och välstånd även i vårkommun. Men vi tvingas nu ändå tacka nej och det på grund av att den nationella elinfrastrukturen som Svenska kraftnät ansvarar för inte räcker till. Det är förstås oerhört frustrerande, säger Olof Norberg till Di.

I Robertsfors fall fick de godkänt av Skellefteå Kraft men nej av Svenska Kraftnät som har han om infrastrukturen. De kunde garantera elen först 2028 men företaget ville komma igång 2023.

Liknande problem uppmärksammade sommaren 2019 när Pågen, ventilationsföretaget Lindab, Ecolean och Polykemi hindrades expandera i Skåne just på grund av elbristen.

”Betydande oro”

Svenskt Näringsliv har skickat ut en enkät till näringslivschefer i landets alla kommuner och många kommuner meddelar att de oroar sig för elförsörjningen. Detta samtidigt som de har lågt förtroende för regeringens energipolitik.

Dessutom var den stabila kärnkraften nyligen under ytterligare hot. Elkrisen hade förvärras ännu mer om bara några år om inte regeringen senast den 31 augusti godkänt ansökan om mellanlager och slutförvar av det svenska kärnavfallet. Det skedde men endast delvis medan denna artikel skrevs.

– Regeringen har idag beslutat att tillåta en kapacitetsökning i Clab. Det är för att vi då kan undvika hotet att kärnkraften får stänga ner 2024, sa Bolund enligt SVT.

Men beslutet får kritik från SD för eftersom det endast utökar mellanlagringen i Oskarshamn, istället för att även ta ett beslut i slutförvaringen.

– Det är oacceptabelt att man tillåter sig att bryta det kommunala vetot för att hålla ihop sin regering och kör över en enskild kommun, sa Mattias Bäckström Johansson (SD).

Även lokala S-politiker uttrycker stor besvikelse över regeringens beslut att inte ta det i ett sammanhållet beslut. Bäckström-Johansson menar att det dåliga beslutet beror på motsättningar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Redaktionen

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.