Skolbråk

Genrebild. Faksimil YouTube

Inrikes

Elev blev fasthållen av skolpersonal – kan få 50 000 kronor i skadestånd

Publicerad 3/30/2019
Annons

En elev som blivit fasthållen av skolpersonal anmälde händelserna till Skolinspektionen som gjort bedömningen att eleven blivit kränkt. Nu ställer sig även Barn- och elevombudet (BEO) bakom bedömningen och menar att eleven bör få 50 000 kronor i skadestånd av sin kommun.

Det var år 2017 som en grundskoleelev vid en kommunalskola i Täby kommun norr om Stockholm blev fasthållen av skolans personal vid minst tre tillfällen, rapporterar DN.

Elevens föräldrar anmälde händelserna till både polisen och Skolinspektionen. I anmälan menar föräldrarna att det handlar om en systematisk felbehandling av eleven.

LÄS ÄVEN: Lärare avvisade elev som skapade kaos under lektion – nu krävs Malmö Stad på 25 000 kronor

Skolinspektionen håller med föräldrarna och menar att skolpersonalens hantering av eleven varit oproportionerlig samt att man borde kunnat hantera situationerna på ett annat sätt eftersom personalen aldrig får hålla fast en elev.

”Åtgärder som innebär återkommande fasthållningar eller andra systematiska fysiska ingripanden får dock aldrig användas av personal som en arbetsmetod gentemot elever för att lösa en situation.”

Även BEO följer Skolinspektionens linje att eleven blivit utsatt för en kränkande behandling. Med anledning av bedömningen anser man att eleven bör ersättas med 50 000 kronor i skadestånd.

”Barn- och elevombudet har även beaktat att skolpersonalens agerande har inneburit ett missbruk av ett beroende- och förtroendeförhållande, då eleven befunnit sig i en beroendeställning gentemot skolpersonalen och ska känna förtroende och tillit till dem.”

DN redogör inte för vilka ageranden från eleven som föranlett personal att behöva ta till fasthållning för att lösa situationerna.

LÄS MER: Arbetsmiljöverket: Våld och hot i skolan har fördubblats på fem år

Simon Kristoffersson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons