Elever erbjuds insekter som skolmat – för miljöns skull

Istället för kyckling, nötkött och gris hoppas forskare kunna övertrumfa detta med en ny typ av ”smaklig mat”. De planerar att mata barn i åldrarna fem till elva år med insekter såsom syrsor och mjölmaskar.

De planerar också att servera ”bolognese” gjord av insekts- och växtprotein och eventuellt uppmuntra dem och deras föräldrar att överge köttet.

Projektet, som leds av akademiker från Cardiff University och University of the West of England (UWE Bristol), kommer också att innefatta undersökningar av grundskolebarnen i Wales för att ta reda på deras inställning till miljöfrågor och hur den återspeglas i deras åsikter om den mat de äter.

Utifrån detta vill de hitta det ett sätt att ’utbilda’ den yngre generationen och deras familjer om vad de påstår är de miljömässiga och näringsmässiga fördelarna med ätbara insekter, som i sin tur ska minska den globala köttkonsumtionen.

Rädda för västhusgaser från djur

Deras förhoppning är att en övergång till insektsbaserade proteiner skulle kunna bidra till att minska de 64 miljoner ton koldioxid som varje år släpps ut från produktion och konsumtion av köttbaserade produkter.

I projektet, som inleddes förra veckan, används enkäter, workshops, intervjuer och fokusgrupper för att undersöka ungdomars förståelse och erfarenheter av alternativa proteiner. Som en del av forskningen hoppas man kunna erbjuda livsmedelsprodukter som innehåller syrsor och mjölmaskar att prova.

Detta inkluderar en produkt som kallas VEXo, som kombinerar insekts- och växtbaserade proteiner och är utformad för att se ut som ”konventionell” köttfärs, som kommer att tillagas i stil med en bolognese.

Barnen kommer också att få smaka på en rad växtbaserade produkter som redan finns i stor utsträckning på de brittiska stormarknadshyllorna – t.ex. ärt- och sojabaserade köttalternativ.

Alla produkter som erbjuds kommer att ha godkänts som nya livsmedel av Food Standards Agency, och föräldrarna måste ge sitt samtycke för att deras barn ska få delta.

Tänka kritiskt”

Chrisopher Bear från Cardiff Universitys School of Geography and Planning påstår dock att de inte försöker övertala barnen utan bara ”underlätta diskussion”:

– Vi kommer att underlätta diskussioner med barnen om de miljö- och näringsmässiga fördelarna med alternativa proteiner och försöka ge dem verktyg för att tänka kritiskt om dessa påståenden, så att de kan göra välgrundade val när det gäller den mat de äter.

Forskargruppen kommer också att undersöka lärarnas åsikter om hur de bäst kan ta upp ämnet med sina elever och skapa resurser för lektioner om matens miljöpåverkan.

”Etiskt medborgarskap”

Dr Verity Jones från UWE Bristol pratar om ”etiska och hållbara medborgarskap” och att utbildningen ska skapa detta.

– Införandet av den nya läroplanen i Wales, som lägger tonvikten på att utveckla ett etiskt och hållbart medborgarskap genom formell utbildning, ger oss en möjlighet att samarbeta med skolorna så att lärarna får rätt verktyg och barnen får möjlighet att utforska några av dessa komplexa frågor. Även om resultaten och resurserna är inriktade på Wales kommer de att tala om liknande problem och utveckling på internationell nivå.

Brittiska Food Standards Agency (FSA) FSA väntas tillåta att ätliga insekter säljs tillfälligt i stormarknader och i detaljhandeln i juni, med ett fullständigt godkännande väntas nästa år.

Starka reaktioner

Liksom för nyheten om att kor och fårs rapningar ska beskattas reagerar många på nyheten. Oskyldiga barn är första målet, säger en person. En annan skriver sarkastiskt ”Vad kan gå fel?”. En tredje ställer det i proportion till eliten: ”Missbruk av alla medborgare, medan eliten fortsätter att leva i överflöd”. ”I helvete heller!” skriver ytterligare en.

Nyligen rapporterade Samnytt om att kor och får ska beskattas för deras rapningar, i miljöns namn. Dessa naturliga funktioner anses nämligen bidra till ökning av växthusgaserna som påstås bidra till en global uppvärmning.

LÄS ÄVEN: Nu ska kors rapningar beskattas

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Redaktionen

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.