Kulturbryggan, ett organ inom den statliga myndigheten Konstnärsnämnden, har i år beviljat bidrag på närmare elva miljoner kronor till olika konstprojekt. Ett av projekten går ut på att göra konst som ska beskådas av daggmaskar, småkryp och växter.

Kulturbryggan startade som kommitté inom det statliga utredningsväsendet 2010 med uppdrag att föreslå regeringen en långsiktig och ändamålsenlig plattform för att fördela bidrag till nyskapande kulturprojekt. Sedan oktober 2015 är Kulturbryggan ett särskilt beslutande organ i Konstnärsnämnden.

I år har Kulturbryggan beviljat totalt 10 776 000 kronor i bidrag till 14 konstprojekt. Totalt fick man i 115 ansökningar.

Ett projekt vid Konsthall Norra Kvarken i Nordmaling i Västerbotten beviljades 1 030 000 kronor i bidrag för konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. Projektet kommer att bjuda in fyra konstnärer men inte för att avbilda livsformerna, utan istället ska dessa blir mottagare av konsten, skriver Kulturbryggan.