ahmadiyya

Flygbladet. Läsarbild

Inrikes

En miljon svenska hushåll fick flygblad som förespråkar ”icke-våldsam jihad”

Publicerad 5/23/2018
Annons

Stockholmsförorten Älvsjö fick reklamblad om islam från Ahmadiyyaförsamlingen. Oroliga läsare har hört av sig till Samhällsnytt med bilder på broschyren som bland annat förespråkar ”icke-våldsam jihad”. I en intervju till Samhällsnytt säger en imam för församlingen att Lars Vilks karikatyrer inte ska få finnas kvar, men samtidigt att yttrandefriheten är viktig.

Samhällsnytt fick läsartips som gör gällande att hushåll i medelklassförorten Alvsjö i Stockholm fick ett flygblad. Flygbladet är underskrivet Islams Amhadiyyaförsamling och gör anspråk på att berätta om ”det sanna islam”.

Det ahmadiyya-muslimska samfundet är en gren inom islam som brukar betraktas som moderat. Grenen etablerades på 1800-talet och har som syfte att reformera religionen. Av de andra stora grupperna av muslimer betraktas ahmadiyya som heretiker. I dagsläget leds organisationen av Mirza Masroor Ahmad, som är bosatt i London. Ahmadiyya-rörelsen bedriver en omfattande värvningsverksamhet i Sverige – bland annat genom sina tre moskéer i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Mahmoodmosken i Malmö:

När Samhällsnytt kontaktar församlingens Stockholmsavdelning vill man inte ställa upp på en intervju, men uppger att totalt har över en miljon flygblad delats ut i Sverige.

Imam Rizwan Afzal, som representerar Ahmadiyyaförsamlingen i Malmö, har dock svarat på våra frågor. Enligt honom är syftet med kampanjen att ”öka kunskap om islam” bland svenskar och muslimer i Sverige samt förbättra bilden av religionen som har påverkats av terrorattacker och negativ mediebevakning.

Enligt en av punkterna i den förklaring som presenteras i flygbladet tror islam på behovet av ett enat muslimskt ledarskap. Vad betyder det mer konkret?

– Det är ett kalifat som ska styra muslimerna med en kalif som sitter i London.

Vidare förklarar Afzal att det bara är muslimer som ska ingå i det världsomfattande kalifatet. Han uppger även att rörelsen inte gör anspråk på att ta regeringsmakten, utan menar att kalifatet ska styra endast ”det andliga”.

– Vi ska inte använda några vapen för att förklara islams vackra läror, tillägger han.

Det finns även en annan punkt på flygbladet – som handlar om ”icke-våldsam jihad”. Vad betyder det?

– Det är jihad med pennan. Jihad syftar på att kämpa mot sina egna brister och på att försvara vår religion med fredliga medel. Idag har vi människor som attackerar islam genom media, karikatyrer och artiklar, skriver böcker. Vi gör jihad med samma medel för att förklara till vanligt folk vad islam egentligen är.

På tal om karikatyrer – ska Lars Vilks karikatyrer på profeten Muhammed få finnas kvar?

– Nej, jag tror inte det, för han leker med känslor av miljontals muslimer. Och det är ett angrepp mot en folkgrupp.

Men det ingår i yttrandefriheten som också finns med på ert program. Tänker ni att arbeta för att ändra lagstiftningen?

– Det finns yttrandefrihet i världen och i Sverige, men det finns också saker som man inte får prata om. Just nu är vi inte där så vi har ingen kampanj om just detta. Vår nuvarande kampanj handlar om att öka kunskap om islam.

Flygbladets budskap biter dock inte på Samhällsnytts läsare som sammanfattar sin reaktion på innehållet på följande sätt:

– Inget som ökade deras odds eller övertygade någon i vart fall.

En annan punkt som står på flygbladet är att Ahmadiyya-rörelsen tror på jämlikhet och självbestämmande för kvinnor. Samtidigt noterar Samhällsnytt att den internationella hijabdagen uppmärksammas i positiva ordalag på rörelsens svenska hemsida.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons