Landets störningsjourer vittnar om att antalet anmälda klagomål ökade kraftigt under 2020. Det vanligaste klagomålet gäller musik som spelas med hög volym men störst ökning, procentuellt sett, gäller vanliga oljud som ”klamp och duns” och ”spring i lägenheten”.

Enligt Lars Lansinger, nattchef på Störningsjouren i Göteborg AB, är ökningen i antalet klagomål ”enorm”.

– Framför allt så är det det vi benämner ”klamp och duns”, man kan kalla det för ”spring i lägenheten”. Under den tidiga kvällen är det oftast barn som får leka fritt i lägenheterna. Den typen av störningar har ökat och det behöver inte bara vara barn utan vuxna också, säger han till SR.

Under 2020 inkom cirka 8 300 klagomål till Störningsjouren i Göteborg AB, en ökning med 40 procent från året innan. Antalet anmälda akuta störningar tog fart ordentligt i samband med att pandemin bröt ut i mars. Ett liknande mönster beskriver även den privata aktören Svenska Störningsjouren och de kommunala störningsjourerna för Stockholmshem och MKB:s fastighetsbolag i Malmö.

LÄS ÄVEN: Samtliga Hyresgästföreningens chefer bor i villa – får miljonlöner

Hyresvärden ansvarar för störningar i boendet

Regler om vilka skyldigheter och rättigheter man har som hyresgäst finns i 12 kap. jordabalken (JB). Om en granne utsätter övriga hyresgäster för störningar genom exempelvis oljud är det hyresvärdens ansvar att se till att störningarna upphör.

Lansinger vill att hyresgästerna ska känna sig trygga med att kunna slå larm till störningsjouren men påpekar också att situationen, med restriktioner och hemarbete är ansträngande för alla. Han spekulerar även i om toleransnivån sjunkit sedan allt fler vistas hemma under längre perioder.

LÄS ÄVEN: Bidragstagande hyresgäster skapar problem i exklusiv stadsdel i Malmö

Ökad frustration sedan pandemins utbrott

– Jag tänker på alla de här människorna som jobbat hemifrån, som inte har gjort det tidigare, där upplever man en enorm frustration. Då sitter man hemma och jobbar i lägenheten och så hör man mycket mer ljud. Det är många fler som också är hemma runtomkring. Och sedan blir det kväll, då vill man kanske titta på TV och koppla av och då hör man grannarna igen och då nästan exploderar det. Då är man så trött på det som pågår vecka ut och vecka in, det är mycket mer frustration.

Lösningen, som Lansinger förespråkar, är ökad tolerans. Pandemin är en prövning för hela samhället menar han.