sjukhus
Inrikes

F d smittskyddsläkare: Svenska regeringen desinformerar om Sveriges beredskap för pandemi

Publicerad 2/25/2020
Annons

Endast 510 intensivvårdplatser och ett vårdsystem som redan i dag har omfattande problem med att hantera sjuka patienter. Men enligt regeringen har man en god beredskap. Desinformation, menar den före detta smittskyddsläkaren Staffan Sylvan.

På måndagen uppgav regeringen att den svenska beredskapen för att coronaviruset eventuellt sprids även hit är god. Samtidigt kungjorde man att man ger 40 miljoner kronor till WHO för deras arbete med att bekämpa viruset.

Både folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen instämmer i bedömningen om att Sveriges beredskap är god. Men senast 2016 bedömde socialstyrelsen i sin risk- och sårbarhetsanalys att ifall en ny variant av en virusinfektion utvecklas som de flesta inte har någon immunitet mot så kommer det med största sannolikhet att leda till en pandemi med betydande effekter på hela samhället.

Svåra pandemier uppskattas innebära att över 20 procent av befolkningen insjuknar och ett flertal dödsfall. Omkring fem procent utvecklar så kraftig lungpåverkan att intensivvårdens resurser krävs.

Enligt socialstyrelsens kartläggning av landstingens beredskap har bara ca hälften analyserat behovet av vilka resurser som krävs för att kunna hantera extraordinära händelser.

Tillgängliga data från coronaviruset visar att omkring 15 procent utvecklar sjukvårdskrävande sjukdom och fem procent så kraftig lungpåverkan att de kräver intensivvård. Om viruset utvecklas till en pandemi och socialstyrelsens beräkning om att 20 procent av befolkningen insjuknar kommer 300 000 personer att behöva sjukhusvård och 100 000 intensivvård. I Sverige finns endast 510 intensivvårdsplatser och systemet klarar ca 45 500 vårdtillfällen per år som dessutom är betydligt kortare än de 2-3 veckor som allvarligt sjuka i coronaviruset kräver.

I dagsläget har våra sjukhus redan nu stora problem att ta emot och vårda akut sjuka patienter. Varför denna desinformation om vår beredskap?

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons