unionen-covid-vaccination
Inrikes

Facket tar strid mot uppsägning pga vaccination – tyst när ovaccinerade sparkas

Publicerad 9/25/2021
Annons

Jimmy Norfeldt i Vallsta i Hälsingland gick och vaccinerade sig i strid med den policy som gäller på det företag där han har en tillfällig anställning. När företagsledningen fick reda på saken meddelande man Jimmy att han inte var välkommen tillbaka på jobbet. Nu tar fackförbundet Unionen strid för Jimmy. Däremot agerar man inte i de betydligt fler fall där personer som inte vill vaccinera sig sparkas och stängs ute från sina arbetsplatser.

Jimmy lider av den neurologiska sjukdomen MS. Han är heltidssjukskriven men fick som arbetsträning plats på ett motorföretag på orten där han är bosatt. Företaget har en policy om att personalen inte ska vara vaccinerad mot covid.

Jimmy hade informerats om detta men valde ändå att låta sig vaccineras. När det kom till företagsledningens kännedom valde man att avbryta arbetsträningen.

Händelsen uppmärksammades först av fackförbundet Unionens tidning Kollega i samband med att förbundet beslutat ta strid i domstol mot företaget som sagt upp Jimmy. Det inträffade slås nu också upp stort av statstelevisionen.

Facklig passivitet om urholkad arbetsrätt för ovaccinerade

Att någon sägs upp eller utestängs från sin arbetsplats för att ha vaccinerat sig är ovanligt. Det omvända, där anställda riskerar sägas upp eller stängas av därför att de inte vill vaccinera sig är däremot något som nu kommer på bred front.

Hela Region Dalarna överväger exempelvis att utfärda anställnings- och arbetsförbud för alla som inte har tar alla sprutor som FHM propagerar för. Arbetsgivarorganisationen Almega vill se något liknande för hela landet där redan anställda som inte vaccinerar sig ska kunna sägas upp.

LO har ställt sig avvaktande till initiativen men inget fackförbund har engagerat sig mer aktivt mot utvecklingen eller så som i det omvända fallet med Jimmy Norfeldt tagit frågan arbetsrättsligt till domstol.

– Man kan inte begära att personer på en arbetsplats ska avstå från medicinsk behandling, motiverar Unionens förbundsjurist Elisabet Ohlsson att man driver Jimmys fall i domstol.

Ohlsson indikerar samtidigt att man på en arbetsplats inte heller kan tvinga någon att genomgå en medicinsk behandling. Huruvida vaccinering mot covid kvalificerar sig som en sådan också i det omvända fallet, klargör hon däremot inte.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
844Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons