Bild: Youtube

Bild: Youtube

Vetenskap

”Fake science” når miljonpublik på Youtube

Publicerad 3/26/2018
Annons

Ett professionellt redigerat videoklipp som ger sken av att vara vetenskapligt, men i själva verket sprider grovt falska påståenden, har de senaste månaderna fått viral spridning på Youtube. – Som expert chockar det mig att den här videon är så välgjord, säger forskarassistenten Marine Denolle.

Vad händer om en atombomb med samma sprängkraft som Tsarbomben, den kraftigaste atombomb som någonsin detonerats på jorden, sänks ned i Marianergraven i Stilla havet och detoneras där – 11 000 meter under havsytan?

Frågan om att spränga en atombomb i djuphavsgraven ställdes på forumet Reddit för snart sju år sedan. Forumanvändarna tycks ha enats om att effekterna av bomben knappt skulle märkas vid ytan på grund av trycket från de enorma vattenmassorna ovanför bomben.

”Omkring en hundradels kubikkilometer havsvatten skulle omvandlas till ånga (som skulle ha ungefär samma volym som flytande vatten på de här djupen) och skulle därefter snabbt återkondenseras. Några seismologer skulle notera det som ett möjligt fel på mätinstrumenten och du skulle fundera över om du inte kunde spenderat pengarna på något bättre”, skriver den Reddit-användare som fått flest röster på sitt svar.

Men ett videoklipp som laddades upp på Youtube i januari i år ger en helt annan bild av vad som skulle hända om en så pass kraftig atombomb detoneras i djuphavsgraven. I videon eskalerar steg för steg de hemskheter jorden skulle kunna drabbas av.

Först pratar en voice over-röst om att gigantiska tsunamis, jordbävningar hundra gånger mer kraftfulla än det nuvarande uppmätta rekordet, kraftiga vulkanutbrott under en månads tid samt syra- och askregn skulle drabba jorden. Resultatet skulle bli ödesdigert för livet på jorden.

Därefter varnas för att en atombombsexplosion i Marianergraven skulle kunna göra ett hål i jordskorpan och ge upphov till en ”magmafontän” som i sin tur skapar en ny kontinent. Magmafontänen skulle dessutom riskera att knuffa jorden ur dess bana, antingen närmare eller längre bort från solen, så att planeten antingen grillas eller fryser till is.

Slutligen påstår speakerrösten att en atombomb lika kraftfull som Tsarbomben i värsta fall skulle kunna spränga hela jorden i bitar.

Youtubevideon har närmare tretton miljoner visningar.

Marine Denolle. Foto: Agu100/Privat

Marine Denolle är forskarassistent inom jord- och planetvetenskap på Harvard University. Hon har specialiserat sig på bland annat jordbävningsseismologi.

– Som expert chockar det mig att den här videon är så välgjord, säger hon till The Outline.

– Jag tror den här typen av video är ett bra sätt att kommunicera på, men att vetenskapen i den är så fel att den enbart kan skada allmänheten, det vetenskapliga kunnandet och experters trovärdighet.

”Jag vet inte om det här är ett nytt fenomen eller inte”, skriver Marine Denolle i ett mejl till Samhällsnytt.

”’Fake news’ har kommit att bli ett fenomen i och med presidentval nyligen och då fått allmänhetens uppmärksamhet, kanske är det därför vi lägger märke till felaktig vetenskap som läggs upp på internet. Det här var första gången som jag ombads kommentera den här typen av innehåll.”

Marine Denolle poängterar också att hon hellre lägger sin tid på riktig vetenskap än på falsk vetenskap och passar på att göra reklam för Youtube-kontot IRIS Earthquake Science.

Så vad skulle krävas för att spränga ett hål i jordskorpan så att manteln, det vill säga jordens innandöme, blottas och de kraftiga tsunamivågor bildas som nämns i Youtubevideon? Fysikern Randall Munroe besvarar den frågan på sin sajt XKCD.

Enligt honom skulle det krävas en atombomb omkring en miljon gånger mer kraftfull än Tsarbomben. Det är ungefär lika mycket energi som frigjordes av den meteor som slog ned på jorden för omkring 65 miljoner år sedan och anses ha bidragit till att dinosaurierna dog ut.

Mattias Albinsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1145”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons