Grusvag-bild_Brenda_Bonebrake-Pixabay

Bild: Brenda Bonebrake.

Inrikes

Fick hemtjänsten indragen på grund av dålig väg – avled

Publicerad 6/4/2021
Annons

En person i bohuslänska Tanum fick sin hemtjänst indragen. Detta efter att kommunen bedömt vägen fram till fastigheten vara så oframkomlig att den utgjorde livsfara för hemtjänstpersonalen. Beslutet ledde till att livsfara i stället uppstod för hemtjänsttagaren som kort efteråt avled.

Omsorgstagaren bodde en bit utanför samhället och vägen dit underhölls och snöröjdes inte. Men i stället för att besluta om underhåll bestämde kommunen att åldringen skulle få sin hemtjänst indragen.

Det ledde i sin tur att också hemsjukvården slutade åka ut till omsorgstagaren med mediciner och att dennes trygghetslarm kopplades ur. Detta trots att det även saknas mobiltäckning på platsen och att man kände till att personen hade en benägenhet att ramla och göra sig illa och saknade förmåga att ta sig upp efter fall.

Bara en vecka efter beslutet hittade en granne omsorgstagaren skadad och tillkallade ambulans. Men personens liv stod inte att rädda utan avled på sjukhus två dagar senare.

Formulering i beslutet anges som orsak

Kommunens utredare lägger nu ansvaret på Hemtjänsten. Man kritiserar bland annat en formulering i beslutet om att dra in servicen till den nu avlidne omsorgstagaren som löd ”arbetsplatsen ska stängas” som påstås ha lett till att personen ifråga lämnades helt i sticket.

– Man använder inte de orden, de signalerar att vi inte utför några insatser där. Använder man felaktiga termer kan det missförstås inom andra delar i organisationen, förklarar Sirene Johansson, chef för omsorgsförvaltningen på Tanums kommun, för tidningen Bohusläningen.

Utredningen blottlägger också krockar mellan arbetsmiljölagstiftningen och socialtjänstlagstiftningen. när sådana uppstår ska ärenden föras vidare till högre instans, vid behov ända till politikerna i fullmäktige. Så har inte skett i det aktuella fallet. Samtidigt kan utredaren inte fastställa hur problemet kunde ha lösts.

Innan hemtjänsten och all annan vård- och omsorgsservice drogs in hade kommunen försökt övertala omsorgstagaren att flytta från bostaden till ett korttidsboende, något som denne dock tackat nej till. Enligt utredaren hade ett alternativ kunnat vara att insistera på en sådan flytt.

Ingen vill ta på sig ansvaret

Åtgärder sägs nu ha vidtagits för att förbättra kommunikationen mellan berörda aktörer i kommunen så att något liknande inte ska inträffa igen. Sirene Johansson vill dock inte peka ut sig själv eller någon annan som ansvarig för den bristfälliga hantering som ledde till dödsfallet men tillstår för media att ”det inte känns bra” att omsorgstagaren dog.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som dock i maj beslöt avskriva ärendet med hänvisning till att Tanums kommun uppgett att man vidtagit tillräckliga åtgärder.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
630Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons