tiny-reactor-1605127555

SMR (Small Modular Reactor)

Vetenskap

Finansiering till forskning om små modulära kärnreaktorer beviljat

Publicerad 12/23/2021
Annons

Energikrisen i Sverige är ett faktum efter att rödgröna regeringar under ett par decennier lagt ned hälften av Sveriges kärnkraft. Men nu beviljar Energimyndigheten forskningsanslag till en modern form av kärnkraftsteknik.

Rekordpriser på elen och ett mer instabilt elsystem är resultatet av decennier av rödgrön politik där hälften av Sveriges lagts ner och i allt högre grad ersatts av vindkraft. Situationen förvärras dessutom av att vi byggt ihop vårt elnät med resten av Europa som gör att vi ”smittas” av andra länders energipolitik, exempelvis Tyskland, som fört en liknande energipolitik som Sverige.

Nyligen presenterade Energimyndigheten 11 så kallade ”kompetenscentrum”:

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi finansierar Energimyndigheten 11 kompetenscentrum som ska bygga upp kunskap och kompetens som accelererar omställningen bort från fossilsamhället och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Ett av dessa projekt är ett projekt vid Uppsala universitet som syftar till att utveckla små modulära kärnreaktorer (SMR). SMR är en mindre reaktorer som ska leverera samma stabila och fossilfria el som dagens kärnkraftverk, men med mer flexibelt och i mindre skala. Tanken är att bygga upp ett kompetenscenter för att där samla svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens.

Totalt sett hamnar finansieringen för de 11 projekten på 1,8 miljarder kronor, varav 600 miljoner kommer från Energimyndigheten. Resten av finansieringen kommer från lärosäten och forskningsinstitut respektive näringsliv och offentliga organisationer.

Den totala budgeten som ANItA-projektet, eller Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ, har sökt är på drygt 81 miljoner kronor. En tredjedel kommer alltså från Energimyndigheten och resterande från de andra finansiärerna.

Ingjuter hopp

– Beskedet från Energimyndigheten har ett mycket stort symboliskt värde för svensk kärnkraft, och är ett viktigt steg för utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige. Det ingjuter hopp och framtidstro till en bransch som har så mycket att bidra med när det gäller att ställa om Sverige till fossilfrihet med bibehållen välfärd och konkurrenskraft, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige till Energinyheter.se.

Enligt tidningen har Uniper har redan inlett ett samarbete med KTH och företaget Blykalla för att ta fram en SMR som ska fungera i svenska förhållanden inom tio år. Svenningson menar att Sverige har en ”pionjäranda” och refererar till 70- och 80-talen där Sverige byggde 12 reaktorer på 20 år.

– Vi byggde tolv reaktorer inom loppet av knappt 20 år på 1970-1980-talet med svensk inhemsk kompetens. Det var en prestation som än idag inger respekt runt om i världen, säger Johan Svenningsson vidare.

Jan Blomgren, professor i kärnfysik som Samnytt TV intervjuat för del 3 i vår granskning av vindkraften, skriver att det är en tidig julklapp:

Detta kom samtidigt som vi har tidernas högsta elpriser i Sverige; en konsekvens av politiskt motiverade nedläggningar av kärnkraft. Kan man hoppas på att detta är vändpunkten? En tidig julklapp är det i alla händelser.

Sverige har efter alla nedläggning av kärnkraften endast kvar hälften av våra tidigare 12 reaktorer.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
999”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons