Regeringen har beslutat att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ska kartlägga rasism på webben. Målsättningen för uppdraget uppges vara att samla kunskap om ”förekomsten av rasism på internet och på vilket sätt människor utsätts för rasism i sin digitala vardag”.

FOI ska mäta förekomsten av rasism samt analysera hur den tar sig uttryck i olika digitala miljöer med anknytning till Sverige. Fokus kommer ligga på antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer. Rasism riktad mot vita och svenskar nämns inte.

– Digitala miljöer är en viktig del av vårt vardagsliv och vi behöver därför kunskap om rasismens omfattning på plattformar som många av oss använder varje dag. Vi behöver också bättre verktyg för att förebygga och motverka rasismen på nätet. Ingen ska behöva utsättas för rasism, säger Märta Stenevi (MP), jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering

Stenevi uppmärksammades och kritiserades nyligen när hon i en riksdagsdebatt använde färgen brun som symbol för att peka ut Sverigedemokraterna som ondskefulla och bagatelliserade klankulturen som en del av den kriminella gängproblematiken.

LÄS ÄVEN: Vänsterradikala bakom FOI:s forskning om nationalistiska miljöer och hat mot journalister

”Sverige ska vara fritt från rasism och hatbrott”

Uppdraget tilldelas myndigheten inom ramen för det redan pågående arbetet med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I den slås fast att ”Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott”.

Enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) kan ”brott som har som motiv att kränka offret på grund av hans eller hennes svenska ursprung bedömas som hatbrott”. Huruvida även kartläggning av den formen av rasism och hat ingår i FOI:s uppdrag framgår dock inte i regeringens kommunikation.

LÄS ÄVEN: Polisens hatbrottsgrupp polisanmäls efter Samhällsnytts avslöjande

”Alla ska vara trygga”

Kartläggningen ska redovisas den 1 november nästa år. Därefter är tanken att FOI ska samverka med bland andra Forum för levande historia, Polismyndigheten och Statens medieråd för att sprida den kunskap som kartläggningen frambringar.

Tidigare i september fick även Polismyndigheten i uppdrag att utöka arbetet för att bekämpa hatbrott. I det uppdraget ingår IT-relaterade hatbrott och andra brott som anses hota demokratin.

– Åtgärder för att motverka rasistiskt och hbtqi-fientligt motiverat hot och hat, inte minst det som sker på nätet, utgör en viktig del i arbetet med den Nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Alla ska kunna vara trygga i Sverige. Polisens arbete med att bekämpa hatbrotten är centralt i det samlade arbetet mot rasism och hbtqi-fientlighet sa MP:s språkrör Stenevi .

LÄS ÄVEN: Forskare: Ungdomsrån mot svenskar kan räknas som hatbrott

Forskare med vänsterradikala kopplingar

Tidigare forskning från FOI har studerat kommentarsfälten hos Samnytt (då Samhällsnytt). Åsikter som uttrycktes i kommentarsfältet jämfördes i studien med vad forskarna kallade ”en vanlig människa”. Studien ledde bland annat till att FOI-forskaren föreslog riktade åtgärder mot människor som anses ha en ”fördomsfull personlighet”.

Vid en granskning visade det sig att ett flertal av de som utfört FOI:s studie har kopplingar till den politiska vänstern och asylaktivistiska grupper.