Myndigheten menar att begränsningen på 50 personer är en långtgående inskränkning av den grundlagsreglerade mötes- och demonstrationsfriheten, men säger samtidigt att det har krävts för att minska spridningen av covid-19 i samhället.

Regeringen har nu föreslagit ändringar i det tillfälliga förbudet för sammankomster och tillställningar med sittande publik på förbokade platser. Men Folkhälsomyndigheten, som i huvudsak håller med regeringens förslag, föreslår i sitt remissyttrande att gränsen i ordningslagen anges till 500 personer. ”En ytterligare höjning kan bli aktuell senare om det epidemiologiska läget tillåter”, skriver de.

Sverige har fått omfattande kritik för sin hantering av corona-epidemin, som i jämförelse med våra grannländer orsakat långt fler dödsfall, även sett till andel av befolkning.

I början av epidmin lät Sverige flyg från viruscentrum fritt flyga in i landet, utan att ens kontrollera passagerarna på flygplatsen.

LÄS ÄVEN: Hostande passagerare från smittans centrum fick fritt lämna flyget i Sverige

LÄS ÄVEN: Sex flyg i veckan från coronasmittans centrum tillåts landa på Skavsta

LÄS ÄVEN: Flyg från coronadrabbat Iran tilläts landa i Göteborg: ”Det gäller att göra lagom”

authorimage