Bomber och granater blir ett allt vanligare inslag i de kriminella gängens vapenarsenal. I Sydsverige detonerar nu en till två sprängladdningar varje vecka i olika typer av attentat.

2018 skedde 34 sprängningar utförda av kriminella konstellationer. I år är motsvarande siffra redan uppe i 71 sprängdåd. Enligt det Nationella bombskyddets analytiker Ylva Ehrlin är det siffror som sticker ut internationellt.

– Den här nivån på sprängningar har jag inte hittat någon motsvarighet av i något industrialiserat land, konstaterar hon i en kommentar till statstelevisionen.

Oro att gärningsmän skadar sig själva

Fokus för polismyndighetens oro ligger på risken för att de som utför sprängdåden ska skada sig själva. Så skedde bland annat i december 2018 när en 18-årig man, vars härkomst inte uppges, allvarligt skadades när han försökte detonera en sprängladdning i ett trapphus i Malmö.

– Det som är farligt är att användaren av sprängmedlet förmodligen inte besitter kunskap i hur farligt det här är, hur känsliga ämnen det är, förklarar Ylva Ehrlin.