Tidskriften Current Biology rapporterar om forskare som tinat upp hjuldjur som överlevt i den sibiriska permafrosten i 24 000 år.

Hjuldjur är en liten flercellig organism som lever i vatten och många arter syns inte med blotta ögat. De är kända för att vara extremt tuffa och kan överleva allt från torka och svält till köld och nästan inget syre alls.

I studien analyserade forskarna, verksamma vid Cryosol-laboratoriet i Ryssland, djurens kolisotoper för att ta reda på deras ålder. Då de vaknade till liv var de små djuren även förmögna att reproducera sig, vilket är ett av de främsta tecknen på liv. Forskarna noterade också att hjuldjur klarar av både snabb och långsam nedfrysning. Vid en långsam nedfrysning spränger de iskristaller som bildas normalt sönder cellerna.

Studiens slutsats är att flercelliga organismer kan frysas in och förvaras i tusentals år och sedan återupplivas.

– Vår studie är det hittills starkaste beviset för att flercelliga djur kan uthärda tiotusentals år i anabios, ett tillstånd då ämnesomsättningen nästan avstannat helt och hållet, säger en av forskarna bakom upptäckten, Stas Malavin, till tidskriften.

Samma grupp forskare har tidigare visat att vissa mossor och andra växter samt en liten rundmask kan väckas till liv igen efter efter att ha tillbringat tusentals år infrysta i den sibiriska permafrosten.

Kan bära på katastrofala sjukdomar

Då något som legat fryst i tiotusentals år grävs upp på det här sättet finns alltid en risk att det kan bära på någon slags sjukdom som inte setts av människan förut. Ifall man inte är utrustad för att handskas med en potentiell sjukdom som kommer tillbaka tillsammans med djuret finns risken att det kan trigga ett katastrofal händelseförlopp .

Forskare som utför denna typ av arbete vidtar därför försiktighetsåtgärder för att förhindra att utbrott sker. Djuret som återupplivas lever heller inte ofta länge nog för att inneslutningsproblem ska vara ett stort bekymmer.