Forskare: ”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer”
Forskaren Ruud Koopmans.

En forskare hävdar att inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer. Han baserar uttalandet på över tjugo års studier och menar att orsaken ligger i själva religionen.

Det är norska tidningen Document som uppmärksammar en intervju med den nederländske forskaren Ruud Koopmans i vilken han berör islam i västvärlden. Koopmans är professor i sociologi och migrationsforskning vid Institutet för socialvetenskap på Humboldt-universitetet i Berlin.

I mer än 20 år har Koopmans forskat om just integration och assimilation bland muslimer i Europa och har kommit fram till en tydlig slutsats. Islam låter sig inte förenas med demokrati och västerländska samhällen.

Den danska dagstidningen Berlingske frågar forskaren om det ändå inte finns någon ”solskensberättelse”. Svaret är nej. Koopmans är säker på sin sak – det är otvetydigt svårare att integrera muslimer än andra grupper av invandrare i västerländska samhällen.

LÄS ÄVEN: Europas muslimer blir mer radikala – antalet troende nu över 80%

Redan år 2013 publicerade Koopmans en rapport med tillhörande undersökning som visar att två tredjedelar av de tillfrågade muslimerna anser att religiösa regler är viktigare än lagstiftningen i det land de bor i.


Undersökningen visar även att nästan 60 procent av deltagarna avvisar vänskap med homosexuella och att 45 procent har motsvarande inställning till judar. Dessa resultat anser Koopmans grundar sig i islamisk fundamentalism och motbevisar ofta förekommande påståenden om att radikala tolkningar av islam endast skulle vara ett marginellt fenomen i Europa.

Islam är problemet
Genom att studera världens alla 47 muslimska länder utifrån mänskliga rättigheter och utveckling vad gäller sociala frågor, ekonomi och politik ser Koopmans ett tydligt mönster. Det är länder som förhåller sig avskilda från omvärlden och utan någon bredare interaktion med det som är utanför sin religion.

Forskaren förtydligar att även om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer blir resultatet detsamma. Det handlar med andra ord om religionens inflytande över människor där exempelvis kvinnans roll i samhället är begränsad och hon i många fall inte alls deltar i arbetsmarknaden.

Ytterligare faktorer som Koopmans pekar ut som gemensamma för muslimska samhällen är ett generellt högt barnafödande och en låg utbildningsnivå.

Religionen följer med migranter och försvinner inte för att de byter mark under fötterna. Koopman ser en tydlig utveckling i Europa som alltmer liknar vad som gäller i muslimska länder – att man förhåller sig avskilt och utan någon bredare interaktion med utomstående.

Det är enligt forskaren bokstavstolkning av Koranen som förhindrar integration av muslimer i västerländska samhällen. Han sträcker sig även så långt som till att kalla den bokstavliga tolkningen för ett hot mot världsfreden.

40-45% är fundamentalister
Koopmans har genom sina studier kommit fram till att omkring 40-45 procent av muslimerna i Europa kan anses vara religiösa fundamentalister. Det kan jämföras med andelen kristna i Europa där endast 5-10 procent av de troende kan anses vara fundamentalister.

Koopmans vänder sig mot de ofta upprepade påståendena om att endast en ytterst liten klick av muslimerna är radikala och att dessa människor inte ska anses ha något att göra med religionen.

Enligt forskaren är det betydligt fler än de individer som tagit sig till Islamiska staten eller utfört ett terrordåd i Europa som kan anses vara fundamentalister. Det handlar om människor som tolkar religionen på samma sätt, deras gemensamma syn på världen, hatet mot västvärlden och judar.

Den mindre grupp som utför våldshandlingar i religionens namn gör det eftersom att man upplever ett stöd för idéerna inom det muslimska samhället.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Simon Kristoffersson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Vill du slippa reklamen och samtidigt stötta Samnytt
Bli då prenumerant och välj annonsfritt eller om du hellre vill donera välj det alternativet!