Forskare larmar: Sveriges sjunkande IQ hotar demokratin
Foto: Oxfordian Kissuth, CC BY-SA 3.0

Enligt Kyösti Tarvainen, PhD, docent emeritus i systemanalys Aalto-universitetet, Helsingfors, kommer Sveriges genomsnittliga IQ att sjunka till under 90 under nästa århundrade givet att den nuvarande utvecklingen fortsätter. Detta skulle i sin tur göra det svårt att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

Tarvainens forskning har tidigare visat att de etniska svenskarna kommer vara en minoritet till 2065 med oförändrad invandring och det kommer att finnas lika många muslimer som etniska svenskar år 2100.

Tarvainens siffror, som presenteras på sajten Det goda samhället, visar att nedgången drabbar Sverige, Norge, Danmark och Finland men att situationen är värst i Sverige och bäst i Danmark.

Enligt beräkningarna kommer Sveriges IQ under nästa århundrade att sjunka under 90 om den nuvarande utvecklingen fortsätter. Professor Tatu Vanhanen (2009) har i sina studier konstaterat att när ett lands genomsnittliga IQ ligger under 90 är det svårt att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

Stora skillnader

Då man tittat på Sveriges genomsnittliga IQ till 2100 fördelat på den inhemska befolkningen, för muslimer och för icke-muslimer av utländsk härkomst har man fått fram stora skillnader. I den inhemska befolkningen (inklusive med en utrikes född förälder) ligger den på 99,7, för den muslimska befolkningen 79,3 och för icke-muslimska personer med utländsk bakgrund 94,9. Framtida blandade äktenskap kan medföra ytterligare en sänkning, betonar Tarvainen.

En så stor skillnad i IQ, i kombination med kulturella skillnader mellan den västerländska och den islamiska civilisationen, skulle skapa en oundviklig segregation av samhället. 

Tarvainen påpekar att IQ, vid sidan om kulturella faktorer, även påverkar områden som sociala färdigheter och oroligheter i skolor och på offentliga platser samt brottslighet, från cykelstöld till våldtäkt – alla de sociala nackdelar som har uppstått i de nordiska länderna till följd av invandringen.

Han framhåller även att i takt med att automatiseringen går framåt och jobben blir mer krävande kommer det att finnas allt färre jobb för personer med låg IQ i de nordiska länderna, vilket skulle innebära arbetslöshet och bidragsberoende för ett mycket stort antal människor. Just IQ är heller inget som kan höjas avsevärt oavsett antalet dyra integrationsåtgärder.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Andreas Nilsson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.