Mellan den 10 och 16 juni hölls West Pride i Göteborg. Där deltog bland andra förskoleförvaltningen och i många av stadens förskolor har man tagit upp ämnen som normer och hbtq-frågor med barnen där man framgångsrikt indoktrinerat de allra minsta i den politiska rörelsen.

Elin Larsson är förskollärare och utvecklingspedagog i Göteborg.

– Barnen ser sin omgivning och drar sina egna slutsatser. Då är det rätt taskigt att påstå att de har fel. Istället kan man bekräfta deras tankar. ”Jag har också lagt märke till att det är så. Undra varför? Måste det vara så? Hur skulle ni önska att det var?” På det sättet blir samtalet själva resultatet, säger Elin Larsson.

Under West Pride arrangerade hon föreläsningen ”Krigslekar, frisyrer och kärlek” och menar att genom aktivt lyssnande och utmanande frågor kan vi lära tillsammans med barnen.

Ifall barnen skulle leka krigslekar, och de skrämmer eller skadar varandra, tycker hon att man ska ”stödja dem i att prata om sina upplevelser och kanske hitta andra lekar”.

– I stället kan jag göra ett ärligt försök att förstå vad det är som fascinerar barnen. Kanske finns det delar av leken som jag kan vara med i, utan att tumma på mina värderingar? Exempelvis att bygga ett fort eller agera ambulans för den som skadats. Jag kan också uttrycka vad jag tar avstånd från, till exempel ”Jag gillar inte när du riktar pistolpinnen mot mig, det får mig att tänka på riktiga pistoler.”

Normkritik

Enligt Elin Larsson är normkritik viktigt för att det handlar om att alla ska känna sig välkomna och ingen ska diskrimineras.

Att skapa ett reflekterande förhållningssätt med barnen så att de också får en chans att kunna ifrågasätta framhåller hon också som viktigt.

Barn påtvingas Pride

Förskolornas arbete, där bland annat normkritik och hbtq-frågor ingår, pågår året runt men under West Pride har man även anordnat egna Pridetåg.

– Vi ska gå Pride-parad! Det betyder att vi ska sjunga ramsor och sånger. Man ska vifta med flaggor, säger ett av barnen på förskolan Lennart Torstenssonsgatan 11.

Inför förskolans eget Pridetåg hade man bland annat målat och pratat om de olika flaggornas betydelse.

– Nemo (vinnaren i Eurovision Song Contest) vill bli kallad hen och då får hen det. Man får vara icke-binär om man vill, säger ett av barnen.

Ett annat barn säger att man ska gå ut på stan för det är där människor går, så de kommer höra och se, och man ”vill ju att de ska höra oss och tycka samma som oss”.