Efter att diskrimineringsombudsmannen för några dagar sen i ett utlåtande påstod att Skurups förbud mot religiösa huvudbonader i kommunens för- och grundskolor strider mot lagen går nu förvaltningsrätten på samma linje.

Det var i december 2019 som kommunen antog förslaget från Sverigedemokraterna vilket partiet motiverade med att man ville motarbeta förtryck av flickor.

I fredags meddelade diskrimineringsombudsmannen att man ansåg att förbudet strider mot diskrimineringslagen.

– Med undantag för de situationer där ett sådant klädesplagg påverkar en elevs eller anställds sakliga förutsättningar att genomföra ett utbildningsmoment eller en arbetsuppgift, så innebär en tillämpning av den antagna policyn en överträdelse av förbudet mot direkt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, sa Martin Mörk, ställföreträdande diskrimineringsombudsman.

Från politiskt håll menade man att detta var ett försök till påverkan.

– Det här betraktar jag mer som ett inspel från myndighetshåll i ett försök att påverka den rättsliga processen, sa Skurups kommunstyrelseordförande Johan Bolinder (M).

Religionsfrihet

Nu har fallet prövats även i förvaltningsrätten där man går på DO:s linje. Man menar att förbudet utgör en inskränkning av den grundlagsstadgade religionsfriheten.

Man hävdar även att rätten att bära religiös klädsel och andra religiösa symboler är skyddad genom både regeringsformen och Europakonventionen.

Staffanstorp

Samtidigt kom en dom även rörande Staffanstorp där man i kommunens integrationsplan gjort klart att man inte accepterar huvudduk på barn i förskola och grundskola upp till sjätte klass. Även här menar man att det strider mot religionsfriheten.