Seminariet kungjordes även via Svensk försäkrings Twitterkonto, där Reinfeldts deltagande i sammanhanget hånades och kritiserades.

På tisdagen gick Svensk försäkring och deras trygghetskommission ut med en inbjudan till ett seminarium senare i januari under rubriken ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?”.

Denna ska före detta M-ledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt hålla i.

Det var i somras Reinfeldt tillsattes som ledare för kommissionen vilken beskrivs som en oberoende expertkommission med uppdraget att ”analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten” samt föreslå åtgärder för att minska kriminalitet och otrygghet i Sverige.

Efter den starka kritiken på Twitter togs tweeten om seminariet bort under onsdagen.

Senast den 1 juni ska kommissionen presentera en slutrapport där man ämnar redovisa sina slutsatser om hur man kan göra Sverige tryggare.