hfd-covid-feat
Inrikes

Fritt fram för regeringen att kränka medborgarnas mänskliga rättigheter

Publicerad 1/4/2022
Annons

Många har reagerat på och protesterat mot de inskränkningar i grundlagsskyddade medborgerliga fri- och rättigheter som införts med hänvisning till covid-pandemin. I en dom slår Högsta förvaltningsdomstolen nu fast att regeringen fritt får kränka medborgarnas mänskliga rättigheter utan möjlighet för den som drabbas att få sin sak rättsligt prövad.

Coronarestriktionerna har slagit hårt mot bland annat mötesfriheten, näringsfriheten och arbetsrätten. Kritik har riktats mot att åtgärderna är alltför långtgående och står i strid med såväl svensk grundlag som konventionen om den mänskliga rättigheterna.

Den som anser sig ha fått sina mänskliga rättigheter kränkta av regeringen kan begära så kallad rättsprövning. Men i ett prejudicerande beslut sätter nu Högsta förvaltningsrätten den möjligheten ur spel när det gäller de inskränkningar regeringen infört eller kommer att införa med hänvisning till covid-pandemin och minskad smittspridning.

Domen går dessutom ett steg längre och slår fast att överhuvudtaget inga inskränkningar i de konventionsfästa mänskliga rättigheterna eller de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna oavsett syfte kan bli föremål för rättsprövning – inte så länge de drabbar medborgarna kollektivt i motsats till enskilt.

HFD skriver att regeringens inskränkningar av de konventionsskyddade mänskliga rättigheterna och grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna med smittskyddsmotiv är att anse som så kallade normbeslut. Regeringen har i besluten inte pekat ut någon enskild individ och därför kan besluten inte rättsprövas.

Domstolen tydliggör också att detta inte endast gäller inskränkningar i samband med covid-pandemin. Regeringen kan fritt och utan att riskera en rättsprövning kränka medborgarnas mänskliga rättigheter och medborgerliga fri- och rättigheter enligt eget gottfinnande så länge det sker genom ett normbeslut där inga enskilda individer pekas ut.

Beslutet, som kan laddas ned och läsas HÄR, är fattat av justitieråden Helena Jäderblom, Ulrik von Essen och Marie Jönsson. Det kan inte överklagas.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
545Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons