linda-staaf-937673

Faksimil video https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-bekampas-den-organiserade-brottsligheten

Inrikes

Fyra myndigheter: Så ska gängkriminaliteten bekämpas

Publicerad 10/20/2021
Annons

På onsdagen kallade Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket till en gemensam pressträff. Detta för att berätta om samordnade satsningar för att bekämpa den skenande organiserade och invandrardominerade gängkriminaliteten i landet.

Deltog gjorde bland annat Linda H Staaf, chef för polisens nationella operativa avdelnings (NOA) underrättelseenhet och Torbjörn Rosén, polischef på Ekobrottsmyndigheten. Staaf inledde med att göra en lägesbeskrivning av den i huvudsak invandringsrelaterade organiserade brottsligheten i Sverige.

Parallella samhällsstrukturer

Hon nämnde den alltmer påtagliga framväxten av parallella samhällsstrukturer, det eskalerande grova väpnade våldet, den växande narkotikabrottsligheten och det alltmer utbredda fokuset på att tillskansa sig svenskarnas skattepengar genom bland annat brott mot välfärdssystemen och momsbedrägerier och annat systematiskt skattefusk.

Bara det sistnämnda menade Rosén kostar svenskarna runt 4 miljarder kronor om året, pengar som inte bara undandras från de samhällssatsningar de är avsedda för utan dessutom stärker de kriminella gängens ekonomi så att de kan etablera sig än starkare i samhället.

Rosén påtalade också i likhet med flera andra polischefer tidigare hur den organiserade kriminaliteten äter sig allt längre in i samhällskroppen. Allt fler företag växer upp med en legitim fasad bakom vilken brottslig verksamhet pågår. Kriminella bedriver också verksamhet under falska identiteter. Båda dessa fenomen försvårar polisens arbete att upptäcka och beivra brott.

LÄS ÄVEN: Gängkriminell samhällsinfiltration ”stort samhällshot”

Invandrardominerad och gränsöverskridande

Eftersom den grova organiserade brottsligheten är så tydligt invandrardominerad är den i hög grad gränsöverskridande med förgreningar till ett stort antal andra länder. Företrädarna för de fyra myndigheter som deltog på pressträffen betonade därför vikten av att etablera flera och intensifierade samarbeten med motsvarande myndigheter utomlands.

Ett annat problem som togs upp som ett som i hög grad gynnar de kriminella är den svenska sekretesslagstiftningen som hindrar myndigheter i Sverige att samarbeta fullt ut då information om vad man på en myndighet känner till inte får föras vidare till andra myndigheter.

Skattebetalarnas pengar skyddas inte

Man påtalade också de stora brister som finns i systemen beträffande att skydda skattebetalarnas pengar mot brottslingars försök att komma över dem. Enorma summor betalas ut utan att några kontroller görs av om pengarnas mottagare har rätt till dem.

Det här underlättas också av att de kriminella i allt större utsträckning får in sina egna i företagen, på myndigheter, i politiken och i rättsväsendet. En korruption, infiltration och påverkan som vi i Sverige i motsats till många andra länder varit befriade från i Sverige breder nu ut sig.

– Brottsligheten gräver sig djupare under ytan. Den brottslighet som inte syns lika tydligt men verkar i skuggan av det synliga våldet. De växer in i de legala strukturerna, konstaterade Linda Staaf.

Noa-chefen var också tydlig med att den skenande brottsligheten i landet är intimt förknippad med den förda invandringspolitiken:

– Det är i huvudsak i utsatta områden som tillväxten i de kriminella nätverken sker.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
882Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons