nordstan göteborg

AleWi

Inrikes

Göteborgare skeptiska när staden hyllar växande befolkning

Publicerad 5/16/2023
Annons

För några dagar sen gick Göteborgs stad ut på sociala medier utropade lyriskt att kommunen nu vuxit till över 600 000 invånare. Invånarna själva var dock inte fullt så uppspelta och hade betänkligheter kring befolkningstillväxten och på vilka grunder den skett samt vilka konsekvenser den har och får.

”Nu är vi över 600 000 invånare i Göteborg! 🥳 Och vi är den snabbast växande kommunen i hela Sverige! Vi har blivit 100 000 fler på bara 15 år. 😊”

Det utropade Göteborgs stad på sin Facebooksida i slutet på förra veckan och lägger till att ”Göteborg växer och utvecklas med nya bostäder, nya jobb och stora infrastrukturprojekt är igång”.

Lika lyriska är man över att prognosen visar ”att om staden kommer att fortsätta växa i nästan samma takt kommer vi att vara över 700 000 göteborgare 2039!”.

Invandring drivande

– Den snabba befolkningstillväxten beror framför allt på att det fötts många barn och att invandringen varit hög. De senaste 15 åren har dessutom präglats av oförutsägbara händelser som flyktingkrisen och Coronapandemin, vilket gjort att den årliga befolkningstillväxten varierat mycket, säger Lutz Ewert, analytiker på statistik och analys på stadsledningskontoret.

Över två tredjedelar av befolkningstillväxten består av personer som är utrikes födda – gruppen har ökat från 107 000 till 174 000. De största invandrargrupperna kommer i dag från Asien och Europa.

LÄS ÄVEN: 13 dömda gängledare i Göteborg – samtliga är invandrare

De senaste två åren har Göteborg växt mest av samtliga kommuner i landet. 

Enligt Lutz Ewert har Göteborg alltid varit en inflyttningsstad.

– Under 1950- och 1960-talet var det i första arbetskraftsinvandring och på 1970-talet började flyktinginvandringen som tillsammans med anhöriginvandringen dominerade fram till 2010-talet då arbetskraftsinvandringen ökade igen. I samband med EU-inträdet har Göteborg även blivit populärt bland utländska studenter, säger han.

Skeptiska göteborgare

I kommentarerna till Göteborgs stads Facebookinlägg är många invånare tveksamma till att det är något att fira. Många har också upplevt att staden förfallit snabbt under de senaste åren med en växande otrygghet och större tryck på infrastrukturen samt sociala tjänster.

”Undrar hur många av dessa kommer från andra länder?”, skriver en person.

”Malmö växer i innevånareantal varje år. Likaså skattemedlen till denna mångkulturella katastrof som inte kan stå på egna ben!”, noterar en annan person.

”Skulle vara positivt om inkomsterna till statskassan/kommunkassan ökade. Men skola, vård o omsorg blöder sedan 15 år , bostadsbristen leder till 8-15 år i kö på boplats. Segregering är gjuten i grunden. Så vart är positivt med ökningen?”, undrar ytterligare en person.

”Istället för att tjoa om hur coolt det är att vara många och bli fler så kanske ni ska ta han om dom ni redan har. Till exempel ta hand om och satsa på barnen i förskolan och skolan!”

”Betalar de nya boende skatt eller går de på försörjningsstöd?”

LÄS ÄVEN: VIDEO: Muslimer stör ut kristna i Göteborg: ”Allahu akbar”

”I Helsingborg talar man hela tiden också om hur mycket staden växer, min återkommande fråga är; växer skatteintäkterna i samma takt…….?????”

”Hur är brottsutvecklingen i samband med befolkningsökningen i Göteborg? Varför pratar ni inte om det? Ni vet varför…”

”Oj. Vad mycket barn det måste ha fötts. För det är väl inte massinvandringen som ökar befolkningsmängden så dramatiskt? Som aldrig kommer i arbete och och ska försörjas av oss skattebetalare i resten av sina liv. Har ni inget lärt av Malmö?”

”Det mest humoristiska med det här är att man presenterar det som om det skulle vara något bra. Snacka om att missa målet 😂 Öppna ögonen!”

”Att befolkningen ökar är inget positivt. Det innebär bara ökade kostnader för all den service och infrastruktur som behövs. Om skatteintäkterna ökar i samma takt blir det i bästa fall ett nollsummespel. Sedan finns det icke mätbara faktorer såsom trygghet och trivsel som blir sämre. Så det blir aldrig någon vinst på sikt som en fd statsminister en gång sa.”

”Har vi inte nog med problem?”

”Därför vill jag flytta från Göteborg.”

LÄS ÄVEN: Brottsbelastat köpcentrum beskrivs som ’Sveriges säkraste plats’ – får poliskritik

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1022Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons