Inrikes

Granskning: Islamistisk organisation förespråkar statskupp – använder kommunala lokaler

Publicerad 12/3/2018
Annons

Den islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir breder ut sig över världen och har sedan flera år arbetat med att etablera sig i Sverige. I fredags avslöjades det att organisationen hållit möte i Stockholms stads lokaler och förespråkat statskupp samt motsatt sig integration av muslimer.

Organisationen Hizb ut-Tahrir är en sunnimuslimsk politisk rörelse som arbetar internationellt. I Sverige har organisation en aktiv verksamhet som leds av Sayed Jalibi. I Skandinavien är organisationen synkroniserad och leds av kontoret i Köpenhamn som kallar sig Hizb ut-Tahrir Skandinavien och sköter huvudsaklig planering av verksamheten och frågor från media.

I fredags publicerade stiftelsen Doku ett avslöjande om att den islamistiska organisationen Hizb-u-Tahrir har genomfört ett seminarium i det utsatta området Tensta i västra Storstockholm. I seminariet berörde talarna statskupp i Sverige. Samhällsnytt väljer nu att titta närmare på organisationen.

Den islamistiska rörelsen presenterar sig på internet som ”befrielsepartiet”, en organisation som vill ”återetablera Khilafah (den islamiska staten)”. Hizb ut-Tahrir skriver att man inte erkänner demokrati som styrelseskick, eftersom det bygger på sekularism som står i motsättning till islam. Demokrati fastställer att människan lagstiftar medan det enligt islam uteslutande är skaparen, Allah, som har rätt att lagstifta.

https://www.facebook.com/HTSkandinavien/videos/1092015420952895/?t=0

Rörelsen har som tydligt uttalat mål att avskaffa demokratin och istället införa ett islamistiskt shariastyrt samhälle. I Ryssland är Hizb ut-Tahrir förbjuden och klassad som terroristorganisation. Tyskland har förklarat organisationen olaglig på grund av antisemitism och antiisraelisk propaganda. Även Kina, Turkiet, Egypten och flera andra arabiska länder har förbjudit organisationen.

Statskupp i Sverige

Verksamheten i Sverige expanderar framför allt i Stockholmsområdet. Under en längre tid har Hizb ut-Tahrir försökt hyra lokal i Stockholm för att hålla seminarium och så att organisationen kan växa, men hittills utan resultat.

Senast nu under hösten försökte Hizb ut-Tahrir boka Stockholms stads och ABF:s samlingslokal Kista träff genom att använda privatperson som bulvan men fick senare avslag när detta upptäcktes. Bifogade nedan är den inbjudan till evenemanget som publicerades på olika internetsidor.

I fredags publicerade stiftelsen Doku ett avslöjande om att organisationen den 25 november genomfört ett seminarium i det utsatta området Tensta i västra Stockholm. Även den här gången använde organisationen en privatperson som bulvan och seminariet ägde rum i den kommunala lokalen Tensta träff som ägs av Stockholms stad.

Under seminariet i Tensta träff förespråkade talarna att muslimer ska motsätta sig att integreras i det västerländska samhället och bli en del av landet. I ljudupptagningar från mötet hörs hur ledaren för svenska Hizb ut-Tahrir, Sayed Jalabi, beskriver sharia i Sverige som ett behov.

”Vi är emot att man integreras på bekostnad av islam. Att man lämnar islam eller att islam blir något som blir amputerat. Utan Khilafah, utan sharia, utan jihad.”

I en filmsekvens från mötet som sprids i en sluten islamistisk grupp på Facebook svarar tre män från Hizb ut-Tahrir på publikens frågor.

Ledaren Jalabi förklarar från scenen att målet bland annat är att genomföra en statskupp för att kunna införa det tilltänkta islamiska kalifatet. Han menar att en statskupp inte behöver vara blodig utan att man efter strategiskt arbete stegar in och förklarar: ”stick härifrån – nu är det islam som ska ta över makten”.

I en annan fråga berörs Hizb ut-Tahrirs syn på integration.

”Vi är emot integration. Vi arbetar emot att muslimerna integreras på bekostnad – inte att muslimerna är en aktiv part i samhället, muslimerna ska vara en aktiv part i samhället. Men vi är emot att man integreras på bekostnad av islam. Att man lämnar islam eller att islam blir något som blir amputerat. Utan Khilafah, utan sharia, utan jihad. Alla delarna av islam måste sammankopplas med islam. För islam är islam. Det är det vi arbetar med.”

ABF:s pressekreterare svarar
Bulvanen som hyrde den kommunala lokalen Tensta träff är samma person som tidigare hållit tal vid Rinkeby torg för att uppmana Rinkebybor att inte rösta i valet.

– I detta fall har en enskild privatperson gjort förfrågan och vi har internt brustit i vår hantering: förfrågan skulle aldrig ha godkänts, säger ABF:s pressekreterare Gilda Romero till Doku.

Ledaren i Sverige
Som ledare för Hizb ut-Tahrir i Sverige fungerar Sayed Jalabi, född 1974 och bosatt i Stockholm. Jalabi figurerar i samtliga sammanhang där Hizb ut-Tahrir syns i Sverige.

I sociala medier visar han tydligt sin närvaro genom att sprida organisationens propaganda och diskutera sitt arbete öppet.

Enligt Jalabi är arbetet med ett kalifat inget som ska ske i enbart ett visst område, utan överallt där muslimer etablerar sig.

”Arbetsuppgifter” finns även i Skandinavien och det är något som huvudorganisationen för Skandinavien också förespråkar i sociala medier. På nedanstående bild kan läsas: ”När en muslim flyr från fara, ska hans flykt vara baserat på Hukm Shar’i (islamisk lag). Vi flyr därför inte bara för vår säkerhet… Därmed går den islamiska tron före allting annat…”.

I kampanjer på Facebook sprider organisationen propaganda om vikten av sharia.

Även på Youtube vädjar den svenska grenen för att återuppta det islamiska livet med sharia och etablera det islamiska kalifatet.

https://youtu.be/b1Rr5gjO1a0?t=235

Dansk förskola kapades
År 2007 blev rörelsen omtalad i Danmark sedan medlemmar kuppat in en majoritet i föräldrastyrelsen i den privata förskolan Salam på Nørrebro i Köpenhamn där Hizb ut-Tahrir även har sin moské.

Rörelsens representanter krävde att deras barn skulle uppfostras i enlighet med strikt islamiska värderingar. Pojkar och flickor skulle till exempel inte få leka tillsammans. Förskolans maktövertagande resulterade i att två kvinnliga förskollärare fick avgå och drevs sedan istället av sex muslimska barnskötare, innan kommunen med tvång tog över driften av förskolan.

Rörelsens tidigare ordförande i Danmark, Fadi Abdulatif, har dömts till fängelse två gånger, en gång för hets mot judar efter att ha spridit antisemitiska flygblad som uppmuntrar till mord på judar: ”Döda dem var ni än träffar på dem!” Vid det andra tillfället handlade om hot riktade mot Danmarks tidigare statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Tidigare under en skandinavisk konferens har SR ifrågasatt organisationens flagga som liknar Islamiska statens flagga.

Kan inte förbjudas
I Danmark slog säkerhetstjänsten PET för några år sedan fast att organisationen är mycket radikal. Det ledde till att riksåklagaren i Danmark undersökte ett förbud mot Hizb ut-Tahrir på uppdrag av regeringen, men kom fram till organisationen inte kunde upplösas.

Inte heller i Sverige är det möjligt att förbjuda organisationen. Det är inte brottsligt att tillhöra en organisation som vill avskaffa demokratin, såvida organisationen inte försöker göra det med våld. Därför har Säkerhetspolisen inga möjligheter att stoppa Hizb ut-Tahrir.

Kopplingar till terrordåd i Skandinavien
Tidigare har Säpo yttrat sig om organisationens etablering i Sverige. Säpo:s chefsanalytiker förklarade redan 2012 för Sydsvenskan att det finns ett intresse för den islamistiska organisationen ur ett strategiskt perspektiv för att få förvarning om förhållandet till våld förändras. Enligt Säpo främjar inte Hizb ut-Tahrir som organisation våld och därför utreds inte organisationens medlemmar i Sverige utifrån deras medlemskap.

På senare år har organisationen figurerat i flera utredningar om terroristattentat i Skandinavien. Sveriges förste självmordsbombare Taimour Abdulwahab, som sprängde sig i luften vid Drottninggatan i Stockholm i december 2010, hade figurerat i Hizb ut-Tahrir under sin tid som boende i Luton i Storbritannien.

Säpo har efter terrordådet i Stockholm 2010 intensifierat sitt intresse för organisationens utveckling.

– Företrädare för Hizb ut-Tahrir har vid ett antal tillfällen i andra länder visat sig beredda att ta till våld eller övergå till en mer extrem agenda, där terrorverksamhet diskuteras. Därför finns det anledning för säkerhetspolisen att vara uppmärksam på en eventuellt förändrad agenda och identifiera det tidigt.

Även lastbilsterroristen på Drottninggatan i Stockholm, Rakhmat Akilov, hade vänner i Hizb ut-Tahrir och delade och gillade inlägg på Facebook från organisationen.

År 2015 utsattes Danmarks huvudstad Köpenhamn för ett terrordåd. Islamisten Omar El-Hussein, med nära kopplingar till Hizb ut-Tahrir, besökte Lars Vilks möte om yttrandefrihet och öppnade eld. En person avled och tre skadades.

Där slutade dock inte terrorattacken. Ett par timmar senare attackerade El-Hussein en synagoga i Köpenhamn där en judisk man skjuts till döds. Dagen innan terrordådet hade El-Hussein deltagit vid en antisemitisk fredagsbön vid Hizb ut-Tahrirs moské Masjid Al-Faruq på Nørrebro i Köpenhamn.

Efter attacken publicerade Hizb ut-Tahrirs kontor för Skandinavien ett pressmeddelade där rörelsen vägrade att fördöma terrorattacken. Istället lades skulden på danska politiker. Genom sociala medier spred organisationens vänner och aktivister inbjudan till terroristens begravning och sörjde honom öppet. Dansk radio rapporterade att närmare 700 personer deltog i begravningsceremonin.

Simon Kristoffersson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons