Klimatextremister tillhörande den våldbejakande samhällsomstörtande organisationen Extinction Rebellion genomförde på onsdagen en attack mot Socialdemokraternas huvudkontor i huvudstaden. Tio personer ur den Greta Thunberg närstående rörelsen stormade byggnaden, tog sig upp på taket och limmande fast sig i lokalerna för att inte kunna lyftas bort av polisen. De väntar nu åtal för olaga intrång och ohörsamhet mot polis.

Klimatalarmister som menar att jordens undergång är nära förestående på grund av koldioxid genomför just nu en rad attacker. En av dem riktades mot Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 88 i centrala Stockholm som stormades och intogs.

Ett tiotal personer tillhörande den våldsbejakande klimatorganisationen Extinction Rebellion vars ledare deklarerat att man inte drar sig för att störta regeringar med våld, tog sig in i byggnaden och upp på taget. Inne i byggnaden limmade man fast sig i golvet, för att försvåra för den ditkallade polisen att få ut dem ur huset.

Kräver att få träffa statsministern

Våldsverkarna kräver ett möte med statsminister Magdalena Andersson och en direktdialog med Socialdemokraterna. Konkret vill man att regeringen beslutar om stora ekonomiska bidrag från de svenska skattebetalarna till andra EU-länder för att de ska ställa om till en fossilfri energiproduktion. Att Sverige betalar menar organisationen är ”rättvist”.

Enligt aktionsledaren Sara Isaksson har gruppen funnits på plats sedan i måndags för att förbereda stormningen. Inför den har man upprättat en improviserad bas på trottoaren utanför byggnaden där stora tält slagits upp och fotgängare hindrats från att passera.

Väntar åtal för flera brott

Polisen lyckades efter visst tumult få ut klimatalarmisterna som nu är misstänkta för olaga intrång och ohörsamhet mot ordningsmakten. Det senare eftersom samtliga vägrade lyda polismans uppmaning att lämna platsen.

Polisens insatsledare, Rosita Johansson, säger till media att situationen kunde lösas utan att någon polisman utsattes för allvarligare våld från sabotörerna. Det finns ingen uppgift om att någon av dem frihetsberövats.

Extinction Rebellion har inte sökt tillstånd för någon manifestation på platsen men enligt Sara Isaksson har hon och hennes medkumpaner en moralisk rätt att bryta mot lagen:

– Det vi gör då är att ta till civil olydnad för att få fram vårt budskap. Det är grundat i den klimatkris vi befinner oss i, säger hon till lokaltidningen Mitti.

Missnöjda med medias bevakning

Gruppen är missnöjd med att inte ha fått den uppmärksamhet och draghjälp av de stora medierna som man räknat med, trots att man kontaktat dem i förväg.

Attacken mot Socialdemokraternas huvudkontor är inte den enda olagliga aktion som iscensatts av klimatalarmister den här veckan. På flera håll har CO2-undergångstroende sabotörer bland annat blockerat motorvägar och därigenom orsakat allvarliga trafikstörningar.

Sara Eriksson säger att hon är besviken över mediebevakningen också av dessa aktioner. Hon menar att fokus för rapporteringen borde ha legat på ”klimatkrisen”, inte på de samhällsproblem som aktionerna medfört.

Enligt Sara har hon och de andra i Extiction Rebellions svenska ungdomsgrupp ”inget annat val” än att begå brott för att ”störa det system som orsakar klimatuppvärmningen”.