Grön oro att kriget i Ukraina kan fördröja klimatomställningen
Bild: Faksimil Klimatpolitiska rådet / SVTPlay

Medan Ukraina skjuts och bombas sönder av ryska invasionstrupper och miljontals ukrainare flyr är Klimatpolitiska rådet i Sverige mer bekymrade över att kriget riskerar leda till att klimatomställningen går långsammare än planerat. Att uppnå klimatmålen måste vara prio ett skriver rådet i sin senaste rapport.

Budskapet när Klimatpolitiska rådet presenterade sin senaste rapport på onsdagen var tydligt: kriget i Ukraina får inte påverka klimatomställningen i Sverige. Den måste fortgå i oförminskad takt menar man och känner stor oro för att regeringen nu ska tumma på klimatmålen och sätta ukrainarnas säkerhet och väl i första rummet.

Rådets ordförande Johan Kuylenstierna menar att regeringen, trots förtidsnedstängda kärnkraftverk och aggressiv utbyggnad av vindkraften som lett till nationell elkris, inte har gjort tillräckligt utan måste göra mer. Han är kritisk till hur först pandemin flyttade fokus från klimatet till människors sjukdom och död och att kriget i Ukraina nu riskerar att få samma effekt.

Kriget får inte komma i vägen

”Politiken behöver stärkas för att accelerera omställningen så att klimatmålen uppnås”, slår rådet fast. Att Rysslands invasion av Ukraina inte får komma i vägen var en röd tråd när Klimatpolitiska rådet presenterade sin rapport på onsdagen. I stället användes kriget som argument för att snabba på klimatomställningen ytterligare.

Man hyser nu farhågor för att rysk gas och olja ska komma att ersättas med kol, framför allt i länder som Polen och Tyskland där kolet tidigare varit en dominerande energislag.

Återstart av kärnkraftverk nämndes inte

Krav har rests på att de i förtid nedstängda kärnkraftverken i Sverige ska startas upp igen för att inte energikrisen här ska förvärras ytterligare men det var ingenting som nämndes när Klimatpolitiska rådet höll pressträff trots att det är ett energislag som är i princip utsläppsfritt beträffande växthusgaser och skulle kunna underlätta att komma ned till ”netto noll” till år 2045 som är det mål som rådet menar att det inte får dagtingas med.

Kuylenstierna fick på pressträffen eldunderstöd från sin vice ordförande Cecilia Hermansson som slog fast att regeringen nu måste ha modet att inte låta kriget i Ukraina avleda blicken från klimatomställningen utan ha styråran i ett fast grepp mot klimatmålet och inget annat.

– Regeringen måste vara modig och våga styra.

För att inte fokus nu ska skifta menar Hermansson att regeringen måste ta ett fastare grepp om berörda myndigheter så att man inte heller där distraheras av den humanitära katastrofen och lyfter blicken från koldioxidutsläppen.

– Det är därför vi säger att regeringen måste styra sina myndigheter, förklarar Cecilia Hermansson för SvD.

Får gehör från regeringen

Gehör för att hålla ögonen på CO2-bollen och inte distraheras av krigsrelaterade utmaningar fick rådet direkt från Annika Strandhäll (S) som efter en tids frånvaro nyligen gjorde comeback i regeringen som klimat- och miljöminister.

Hon delar rådets uppfattning att klimatomställningen redan idag går för långsamt och att den inte får saktas ned ytterligare på grund av att det är krig i närområdet där man frestas att ta andra hänsyn.

– Det här är ett utmärkt underlag både för den här regeringen och för kommande regeringar. Vi behöver öka takten.

Hon håller också med om rådets kritik och uppmaning att ta ett fastare grepp om de enskilda myndigheterna så att de inte får för sig att något annat är viktigare än CO2 i atmosfären.

– Ibland brukar jag säga att regeringskansliet är alla stuprörs moder. Det är precis på sådana här områden man kan uppleva att det blir problem. Vi kommer att se mer av den här typen av målkonflikter i omställningen, sade Strandhäll till SvD och lovade stramare tyglar.

Strandhäll tar med sig svenska hållningen till Bryssel

Strandhäll aviserade också att hon ska ta med sig Klimatpolitiska rådets uppmaning när hon om någon dag anländer till Bryssel för att delta vid ett möte med övriga EU-länders miljöministrar.

– Under mötet kommer vårt budskap från Sveriges sida vara att vi måste steppa upp takten i att genomföra omställningen, och se till att den inte görs på ett sätt där vi börjar tafsa på klimatmålen.

Strandhäll riktade samtidigt kritik mot de länder som meddelat avvikande uppfattning och menar att det just nu finns viktigare frågor för politiken att hantera än koldioxid.

– Inför mötet uppfattar jag ändå att det finns en bred samsyn bland EU-länderna i att vi ska ha den ingången. Det har bara varit enstaka länder som tycker att vi nu ska pausa klimatarbetet i den här krisen.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.