Forskare från Military Studies Center vid Rysslands Far Eastern Federal University har uppfunnit en ny typ av betong. I stället för att endast använda cement som bindemedel, ersätter man 40 procent av cementen med slagg från risskal, kalkstenskrossavfall och kiselsand. Resultatet har visat sig vara mer tåligt än vanlig betong.

De ryska forskarna blev inspirerade att utveckla en ny typ av betong, nämligen gummibetong, när de tänkte på att byggnader som är konstruerade med militär eller civil försvarsanvändning i åtanke måste vara väldigt hållbara. Materialet ska vara mycket mer motståndskraftigt mot sprickbildning än vanliga typer av betong.

Hopkoket ger betongplattorna en gummiliknande kvalitet vilket gör att de kan dras samman och fjädra tillbaka när de utsätts för stötar istället för att sprickbildning uppstår. Materialet sägs vara hela sex till nio gånger mer spricktåligt än vanlig betong. Dessutom tätar det sig själv när det hälls ut. Det innebär att blandningen kan vara ett bra val för konstruktion av underjordiska byggnader som bunkrar.

– Det var viktigt för oss att betongen håller sig intakt så länge som möjligt, för efter att en betongkonstruktion spricker är dess försämring bara en tidsfråga, säger universitetets professor Roman Fediuk.

Eftersom den nya betongen ersätter cement med en hel del avfallsprodukter så tror man även att det kommer vara billigare att använda.

– Idag arbetar hela världen med säkerhetsanordningar för anti-terrorism som ska kunna skydda andra byggnader från stötar eller en flygkrasch. Vi har närmat oss den här frågan ur vår egen vinkel och utvecklat ett stötsäkert material. Under nästa steg av vårt arbete vill vi skapa betong som är strålningsresistent.