VC1
Inrikes

Här är landstingets slutgiltiga svar om de falska läkarna: Inga åtgärder

Publicerad 7/16/2019
Annons

I slutet av juni kunde Samhällsnytt avslöja i flera artiklar att den privatägda Liljeholmskajens vårdcentral har flera falska läkare utan någon legitimation som utgavs för legitimerade läkare. Till följd av våra publiceringar meddelade Stockholms läns landsting, som slussar skattebetalarnas medel till vårdcentralen, att de avser att begära en förklaring från företaget. Nu är utredningen avslutad.

Totalt betalade landstinget ut över 18 miljoner kronor till Liljeholmskajens vårdcentral och dess ägare bara under 2018. Samhällsnytt begärde ut korrespondens mellan landstinget och vårdcentralen.

Den 1 juli utgick ett mejl från landstinget till vårdcentralen. I mejlet hänvisade man till ”uppgifter på internet” om vårdcentralens ljusskygga verksamhet:

Svaret kom samma dag underskrivet av vårdcentralens ägare Shaista Syed som i en intervju till Samhällsnytt förklarade att det inte spelar någon roll för henne om läkarna på hennes företag har en läkarlegitimation.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Vårdcentral i Stockholm anlitar falsk läkare – ”Det spelar ingen roll”

I sitt svar går hon till angrepp mot Samhällsnytt som enligt henne ”är någon skum sajt”. Hon medger att de två falska läkarna som Samhällsnytt avslöjade saknar någon läkarlegitimation, men menar att de arbetar som ”underläkare” – det vill säga under en nära handledning av en legitimerad läkare.

Man kan arbeta som underläkare under en begränsad period efter att ha avslutat sina studier. Enligt våra uppgifter har dock åtminstone en av de falska läkarna redan arbetat som ”underläkare” i över tio år.

Enligt vittnesmål från hans patienter arbetar han helt självständigt: tar emot patienter och genomför undersökningar utan någon kontroll från de legitimerade läkarna.

LÄS MER: Fler falska läkare avslöjas – ”De slår upp symtom på Google”

Trots allt detta meddelar Stockholms läns landsting till oss att de är nöjda med vårdcentralens svar:

”Förvaltningen avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet utöver fortsatt kontakt med verksamheten i uppföljande syfte.”

LÄS MER: Landstinget reagerar på Samhällsnytts avslöjanden om falska läkare: ”Vi ska begära en förklaring”

Vi har ställt flera frågor till landstinget som följer nedan:

Hur ser ni på att dessa så kallade underläkare använder sig av en skyddad yrkestitel som kan användas endast av personer som innehar en svensk läkarlegitimation – vilket är ett pågående brott?

– Det är inte acceptabelt att använda en skyddad yrkestitel när kriterierna inte är uppfyllda, och verksamheten har ändrat detta.

Hur ser ni på att åtminstone en av de sk underläkarna arbetat som läkare utan legitimation i över 10 år medan perioden för arbete under särskilt förordnande ska vara begränsad?

– Anställningsformer och handledning hanteras av respektive vårdgivare.

Vilket ansvar har landstinget som beställare av vårdtjänster för felbehandlade patienter och andra vårdfel som kan ha begåtts av de falska läkarna?

– Genom att ingå en avtalsrelation med regionen åtar sig vårdgivaren att följa avtalskrav och gällande regelverk, vilket även omfattar kompetens- och bemanningskrav. Det medicinska ansvaret åligger ansvarig verksamhetschef.

Vad skulle ni vilja säga till patienter och anhöriga som fått lida till följd av landstingets bristande kontroll av verksamheten?

– Om en patient anser sig ha synpunkter på vården kan personen vända sig till Patientnämnden i Stockholm. Patientnämnden har ingen preskriptionstid för klagomål. Om det skulle visa sig finnas allvarliga problem av något slag kan ärenden även anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
554Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons