Här granskar ex-polisen Peter Springare misstänkta s-valfusket: ”Sabotage mot demokratin”
Foto: Örebropartiet

Rikskände tidigare polisen Peter Springare slår larm om att allt inte har gått rätt till när tjänstemän i Örebro kommun, ledda av en socialdemokratisk politiker, granskat insamlade underskrifter och satt stopp för en lokal folkomröstning. Personnummer har hanterats felaktigt och namn underkänts på tveksamma grunder.
– Det är för jäkligt. Det är ett uppenbart sabotage mot demokratin, säger Peter Springare till Samnytt.

”Örebro växer. Redan under 2021 är vi 160 000 invånare som ska samsas om vårt gemensamma utrymme. För att undvika trängsel, köer och dålig luft, planerar vi därför nu för framtidens kollektivtrafik. Ett miljövänligt och snabbt bussystem som ska ta både dig och tusentals andra örebroare snabbt och smidigt genom stan.”

Så marknadsförs Örebros nya kollektivtrafiksatsning ”Bus Rapid Transit”, eller BRT som det förkortas, i en reklamfilm från Region Örebro län.

I praktiken handlar BRT om att stadens bussar ska köra i särskilda bussfiler genom Örebro för att komma fram snabbare. Beslutet att satsa på den typen av kollektivtrafik togs av kommunfullmäktige i Örebro i februari förra året.

Den politiska majoriteten i staden utgörs av en koalition mellan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Det är i huvudsak de som står bakom satsningen, men BRT har även fått stöd från Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

”Fler måste åka kollektivt för att rädda klimatet”, menar Vänsterpartiet i ett yttrande. Miljöpartiet skriver istället att BRT är ”en viktig investering för att minska bilåkandet och öka de hållbara trafikslagen”.

Ombyggnationen av Örebros gator är sedan i våras i full gång. Första etappen ska enligt planen vara klar år 2025 till en budgeterad prislapp på 250 miljoner kronor. Sedan ska systemet successivt byggas ut och vara helt färdigbyggt 2029. Den slutliga prislappen är okänd.

Bild: Region Örebro län

”Det kommer kosta så jävla mycket pengar”

Men det är inte alla i Örebro som tycker att BRT är en bra idé. I kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna, Liberalerna och lokala Örebropartiet motståndare till kollektivtrafiksatsningen. Framför allt är det kostnadsfrågan som oroar.

Markus Allard är partiledare för Örebropartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige.

– De vill införa det här för att rädda klimatet, säger han till Samnytt.

– Men det är svindyrt. Det kommer kosta så jävla mycket pengar. Det är Örebro kommun vi har att göra med, och de har aldrig lyckats hålla en budget.

Partiledaren för det lilla lokalpartiet förklarar att budgeten på 250 miljoner är från 2015, och att VA-arbeten inte är inräknade i den. Med indexuppräkningar och omkostnader som inte är officiellt redovisade är prislappen därför större. Och då handlar det fortfarande bara om etapp 1 av BRT.

Markus Allard. Foto: Örebropartiet

”Vi är en liten skitstad”

Markus Allard oroar sig även för hur övrig trafik kommer påverkas när särskilda bussfiler byggs genom Örebro.

– De kommer ta bort en av de två filerna på viktiga genomfartsleder för bilarna. Det kommer att orsaka trafikstockning. Vi är en liten skitstad, vi ska inte ha trafikköer. Det kan de ha i Stockholm, utbrister han.

Han ifrågasätter även nyttan med busslinjer som får färre hållplatser än idag.

– De tar bort busshållplatser längs med snabbusstråket, och det är också där de beräknat att det ska gå snabbare.

Tillsammans har de tre motståndarpartierna bara 13 av fullmäktiges 65 mandat. Utanför rådhusets sessionssal har de även stöd från Trafikupproret i Örebro som en icke partipolitisk motståndare till projektet.

Kräver folkomröstning

Medan ombyggnationerna i Örebro för att anpassa gatorna till BRT påbörjas tar Patrik Jämtvall från Liberalerna i Örebro under våren 2021 initiativ till att försöka få till stånd en folkomröstning i frågan genom ett så kallat folkinitiativ. För att lyckas krävs att minst tio procent av de röstberättigade i kommunen skriftligen kräver folkomröstning.

Patrik Jämtvall (L). Foto: Liberalerna

Örebropartiet, Trafikupproret och Sverigedemokraterna gillar idén, och bestämmer sig för att tillsammans med Liberalerna samla in namn för en folkomröstning. Markus Allard ger sig själv ut på stan för att samla in namnunderskrifter.

– Jag stod ute och skrek utanför Systembolaget och huttrade flera kvällar i veckan för att jaga in de här namnen, berättar han för Samnytt.

Förutom de tre partierna och Trafikupproret har även företagare och privatpersoner engagerat sig i kampanjen.

– Det har varit otrolig bred uppslutning. Även folk som inte gillar Örebropartiet har kommit fram och sagt att de tycker att ”superbussarna” är skitdåligt, säger Allard.

Samtidigt börjar Moderaterna tveka om BRT-satsningen. I maj kräver partiet plötsligt att satsningen ”pausas”. Enligt ett pressmeddelande på grund av bristande insyn och för att man befarar att enbart etapp 1 riskerar att bli uppemot 100 miljoner kronor dyrare än planerat.

15 218 namn

Den 12 oktober lämnar företrädare för Sverigedemokraterna, Liberalerna, Örebropartiet och Trafikupproret in listor med alla insamlade namnunderskrifter till kommunen. Sammanlagt har man samlat in 15 218 namn. Det är med råge fler än de omkring 12 000 namnunderskrifter man då räknar med kommer krävas – uppskattningsvis finns drygt 120 000 röstberättigade örebroare när namninsamlingskampanjen genomförs.

Insamlade namnunderskrifter. Foto: Örebropartiet

Ett folkinitiativ kan visserligen stoppas av politikerna i kommunfullmäktige, men då krävs en kvalificerad majoritet. Minst två tredjedelar av ledamöterna måste rösta nej.

Efter Moderaternas omsvängning hoppas BRT-motståndarna på åtminstone passivt stöd från det partiet. Då kan enligt lagen inte den S-ledda majoriteten i fullmäktige stoppa folkomröstningen, även om de får stöd från V och MP.

”Om M menar allvar med sitt nya BRT-motstånd har de möjligheten att tillsammans med SD, L och ÖP utgöra den tredjedel som krävs för att få igenom omröstningen”, skriver Örebropartiet på Facebook.

Granskarna på kommunen

Men innan kommunfullmäktige tar upp frågan om folkomröstning ska namnunderskrifterna granskas. Enligt kommunen får ett 30-tal tjänstemän på Örebros kommunstyrelseförvaltning i uppdrag att gå igenom namnlistorna. Det är hemligt vilka granskarna är.

Den 16 november presenteras resultatet av granskningen. Tjänstemännen på kommunen underkänner hela 4456 av de 15 218 insamlade namnen. 10 762 godkänns, men det krävs 11 960 namnunderskrifter för att kommunfullmäktige ska ta upp frågan om folkomröstning.

”Mot bakgrund av den här granskningen anser förvaltningen att det inte finns tillräckligt med underskrifter i folkinitiativet mot BRT för att frågan om folkomröstning ska tas upp i kommunfullmäktige”, står att läsa i en tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige som skrivits under av kommundirektör Peter Larsson.

Kommundirektör Peter Larsson. Foto: Uddevalla kommun

”Vad sjutton handlar det här om?”

Att folkomröstningen stoppas kommer som en överraskning för alla dem som arbetat med att samla in namn till folkinitiativet.

– De örebroare som skrivit under är nog väldigt besvikna över att deras röster ej räknas. Konsekvenserna för Örebro kommun och alla medborgare är enorm om BRT genomförs, kommenterar Patrik Jämtvall beskedet.

En annan som reagerar är Peter Springare, den rikskände före dette polis som numera sitter i kommunfullmäktige för Örebropartiet.

– Vi reagerade ganska tidigt när de gick ut och påstod att de hittat ett antal tusen namn som var helt fel och som de hade förkastat. De antydde i samband med det att det inte skulle räcka. Det fick oss att gå i taket och undra vad sjutton handlar det här om? säger Springare till Samnytt.

– Vi hade innan vi lämnade in de här var och en för sig, Liberalerna, Örebropartiet, Trafikupproret och även Sverigedemokraterna, granskat de namn vi bidragit med.

Peter Springare. Foto: Örebropartiet

Enligt Springare hade de efter att ha gått igenom alla namn kommit fram till att mellan tio och tolv procent av dem troligen inte skulle godkännas.

– Det kan vara uppenbara fel, att man inte kan identifiera en person eller att de bor i en annan kommun. Så det är väl inget konstigt med det, konstaterar han.

Men att så mycket som 30 procent skulle underkännas hade han inte räknat med.

Felskrivna personnummer

Örebropartiet begär att få ta del av tjänstemännens underlag. De vill veta vilka namnunderskrifter som underkänts och varför.

På partiets kansli i rådhuset i Örebro påbörjar de båda kommunpolitikerna Markus Allard och Peter Springare, partisekreteraren Mio Tastas Viktorsson samt politikern Elliot Lorentz det mödosamma arbetet med gå igenom varje underkänd namnunderskrift för att reda ut varför just den underkänts.

Mio Tastas Viktorsson och Peter Springare från Örebropartiet granskar namnunderskrifter. Foto: Örebropartiet

De gör en chockerande upptäckt.

Tjänstemännen har manuellt fört över varje namnunderskrift till ett datorprogram. Därefter har namn och personnummer kontrollerats mot folkbokföringen för att avgöra om personen är bosatt i Örebro kommun och har rösträtt eller inte. I detta steg har nästan tvåtusen underskrifter underkänts.

Men flera av de personnummer som skrivits in i datorprogammet har skrivits av felaktigt av tjänstemännen. Ofta trots att de är tydligt ifyllda av den person som skrivit på namnlistan.

Foto: Örebropartiet

– Jag kan förstå om man kan tolka en etta som en sjua, eller en fyra som en nia. Men här har vi exempelvis en väldigt tydlig, kantigt och hårt skriven fyra som tolkats som en nolla? Det är uppenbara och tydliga personnummer som skrivits in helt fel, berättar Markus Allard och fortsätter:

– Vi räknar med att mellan 60 och 70 procent av de personnummer vi hittills hunnit kolla är felaktigt inskrivna.

När Samnytt pratar med Allard har de hittat hela 620 personnummer som skrivits av felaktigt av tjänstemännen när de fört över dem till datorprogrammet.

Faksimil
Faksimil

– Det är nu jag börjar inse att det här är mycket mer omfattande än jag trodde, säger Allard.

”De pissar ju på folket”

Förutom felskrivna personnummer är Markus Allard och Peter Springare även kritiska till att hundratals namnteckningar, med korrekta personnummer, underkänts på tveksamma grunder. Ofta för att inte postnummer eller postort varit korrekt ifyllda, eller skrivna i rätt fält.

De hänvisar till förarbetena till kommunallagen, och menar att det saknas laglig grund för att så lättvindigt avfärda en namnunderskrift vid ett folkinitiativ.

– Tänk dig att man står och samlar in namn utanför Systembolaget eller Ica. Så kommer det ut en gammal tant som är darrhänt, och det är kallt. Hon gör sitt bästa. Sedan kommer den nitiska tjänstemannen och skickar hennes namnteckning i soptunnan, säger Markus Allard

– Det gör mig extra förbannad. Att de pissar på mig, det är jag van vid. Jag skiter i det och det hör till. Men nu pissar de ju på folket. På riktigt.

Totalt har Örebropartiet vid sin genomgång hittat omkring 1400 namnunderskrifter som de menar är ”klart godkända”, men trots det underkänts av tjänstemännen. Det skulle betyda att det finns tillräckligt många underskrifter för att ta upp frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige. Då blir den svår att stoppa för den politiska majoriteten.

Socialdemokratisk granskningsledare

Det är två namn som återkommer flera gånger, både när Samnytt pratar med Markus Allard och Peter Springare och när vi kontaktar kommunen för att begära ut handlingar gällande folkinitiativet. Kommundirektören Peter Larsson och tjänstemannen Peter Björk.

Peter Björk har vid granskningen av namnunderskrifterna fungerat som en av två ”granskningsledare”. Det är han som instruerat de övriga tjänstemännen, vars identiteter inte lämnas ut av kommunen, om hur namnunderskrifterna ska granskas.

Men Björk är inte bara tjänsteman i Örebro kommun. Han är även regionpolitiker för Socialdemokraterna. I regionfullmäktige är han en av de politiker som röstat ja till BRT, då kollektivtrafik är en fråga som berör både regionen och kommunen.

”Sabotage mot demokratin”

Att den undermåliga granskningen letts av en BRT-förespråkande socialdemokrat är något som väcker känslor.

– Det ska ju vara en oberoende granskning, men Peter Björk är en aktiv socialdemokratisk politiker i regionen som röstat om BRT-projektet. Han är en av granskningsledarna som tagit fram granskningsmodellen. Det är absurt, säger Peter Springare.

Den tidigare polisutredaren misstänker att den styrande majoriteten, i synnerhet Socialdemokraterna, ser folkomröstningen om BRT som en ”tävling” som till varje pris måste vinnas. Han skräder inte orden.

– Det är för jäkligt. Det är ett uppenbart sabotage mot demokratin, säger han.

– Det är ett slags korrupt beteende eller en slags korruption i det här agerandet.

Han går så långt som att säga att brott med stor sannolikhet begåtts vid granskningen av namnunderskrifterna.

– Det här handlar om tjänstefel eller grovt tjänstefel, säger Peter Springare.

”Absolut inte” fusk

Socialdemokraten tillika granskningsledaren Peter Björk tillbakavisar däremot alla anklagelser om korruption och att granskarna haft som målsättning att underkänna så många namnunderskrifter som möjligt för att stoppa folkomröstningen.

– Absolut inte, säger han till Samnytt.

Enligt honom har instruktionen till de tjänstemän som granskat varit att hellre godkänna än underkänna namnunderskrifter.

– Vårt fokus är att det ska gå rätt och riktig till. Det är det vi har jobbat utifrån, säger Björk.

Peter Björk. Foto: Privat

Peter Björk ser heller inga problem med att han både är regionpolitiker för S, samtidigt som han är tjänsteman i Örebro kommun och granskningsledare för namninsamlingen.

– Jag är förtroendevald i regionen, i regionfullmäktige, det är en helt annan organisation. Det här rör en folkomrösting i Örebro kommun. Så jag har inte varit inblandad i själva ärendet på det sättet. Om det hade varit en regional folkmomröstning, då hade jag inte varit i närheten av den.

Men är det riktigt sant? Det här handlar ju om BRT, en kollektivtrafikfråga som regionen ansvarar för. Och BRT har det ju röstats om även i regionfullmäktige?

– Det som varit uppe i regionfullmäktige är budgeten för hela organisationen, och där finns absolut BRT med. Det är regionen som ansvarar för driften av bussarna, och kommunen ansvarar för att bygga om gatorna. Och det är ombyggnationen som folkinitiativet vänder sig emot.

Men du säger att om det varit en regional folkomröstning, då hade du ”inte varit i närheten av den”. Ändå har du varit med och röstat om budgeten för att införa BRT. Blir inte det, utifrån ditt eget perspektiv, en intressekonflikt?

– Egentligen inte, just för att det är två skilda organisationer med skilda ansvar. Initiativtagarna har valt att göra det till kommunens ansvar, det är trots allt skillnad i initiativet.

Kommundirektören ändrar sig

Samnytt gör under fredagen flera försök att få tag på kommundirektören Peter Larsson, men lyckas inte få tag på honom. Medan vi arbetar med artikeln släpper plötsligt Moderaterna i Örebro ett pressmeddelande där de, i egenskap av största oppositionsparti, kräver att de insamlade namnen räknas om.

Oppositionsrådet Anders Åhrlin (M) säger i pressmeddelandet att det behövs en ”oberoende granskning” och anklagar Socialdemokraterna för att ha ett ”bristande intresse för demokrati och för alla de örebroare som skrivit under initiativet”.

Faksimil

– Jag har inga ytterligare kommentarer, säger Anders Åhrlin när Samnytt ringer upp.

Bara någon timme senare kommer ett nytt besked från kommundirektör Peter Larsson. Han har nu fattat beslut om att de insamlade namnen ska räknas om. Enligt uppgifter han lämnar till lokal media ska en extern revisionsbyrå få i uppdrag att granska namnunderskrifterna.

Faksimil

”Det här är faktiskt sjukt allvarligt”

För Markus Allard, Peter Springare och de övriga i Örebropartiet har det varit en omskakande upplevelse att upptäcka hur granskningen av namnen gått till. Även Allard pratar om ”sabotage av demokratin”.

– Peter Björk är ju sosse. Sossarna har haft sin man på plats här. Han är granskningsledare. Och så är det massor av oegentligheter, säger han.

Allard säger att han varit rädd för att ingen kommer lyssna och inse hur stort och omfattande fusket är.

– Jag har nypt mig själv i armen och undrat om jag drömmer, om jag är dum i huvudet eller om jag har missuppfattat. Jag har fått bolla det här med alla andra, säger han.

– Men jag har insett att: Nej Markus, det här är faktiskt sjukt allvarligt!

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mattias Albinsson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.