Kommunen och polisen i Uppsala meddelar att man nu ”sätter hårdare press” på staden gängkriminella migranter. Dessa ska hädanefter tvingas delta i gruppsamtal. Om de inte gör det kan de bli av med sina socialbidrag.

I den så kallade ”sluta skjut”-metoden bjuds grovt kriminella invandrare på pizza i grupp och får medan de mumsar lyssna på en föreläsning om att det är dumt att skjuta ihjäl varandra avrundat med en vädjan om att i framtiden låta bli det.

Metoden har fått kritik för att vara verkningslöst naivt kriminalpolitiskt vänsterdalt och har dessutom där den prövats, i bland annat Malmö, kantats av fiaskon och skandaler.

De inbjudna gästerna har ertappats med inte bara begå fortsatta grova brott medan de deltagit i projektet utan även att använda själva pizzakvällarna som ett forum för att knyta kontakter och kommunicera kring sina brottsverksamheter.

Det hindrar inte att Uppsala – som i likhet med Malmö, under lång tid har ådragit sig ohanterligt stora problem med invandringsrelaterad grov gängkriminalitet, koncentrerat men inte begränsat till en rad etniskt segregerade så kallade ”utsatta” områden såsom Gottsunda – nu beslutat sig för att implementera metoden i hopp om att få de grova brottslingarna på bättre tankar.

LÄS ÄVEN: Polisen vädjar till kriminella: ”Vi vill inte att killarna ska dö”

Beskrivs som ”hårdare press”

I en stort uppslagen artikel i Uppsala Nya Tidning (UNT), meddelar ansvariga i staden att man nu sätter ”hårdare press” på de som går runt i staden och skjuter ihjäl varandra. Det ”hårda” består i att de under parollen ”Sluta skjut” kommer att kallas till gruppmöten där det serveras pizza och fika under det att de uppmanas lägga ned pistolen.

De hårda nyporna består också i att de grovt brottsbelastade invandrarungdomar som man vill nå med projektet och för vilka gratis pizza eventuellt inte räcker som morot för att infinna sig, ska bli föremål även för piska genom att riskera bli av med sina socialbidrag om de uteblir.

UNT skriver felaktigt att metoden varit framgångsrik i Malmö, vilket alltså inte stämmer. Fiaskona och skandalerna har i stället avlöst varandra.

Det tillfälligt minskade antal skjutningar i staden som tidningen hänvisar till berodde i stället på ett annat polisprojekt kallat Rimfrost, där man under en begränsad tid ökade polisnärvaron med fokus på den grövsta invandrade gängkriminaliteten.

Statistik visade dessutom att antalet skjutningar endast gick ned lokalt genom att de gängkriminella flyttade sina väpnade uppgörelser till områden där polisnärvaron var lägre. Totalsiffran förblev rekordhög.

LÄS ÄVEN: Poliser sågar S-skryt om ’Sluta skjut’ i Malmö: ”Inte anledningen till att det skjuts mindre”

Flera skjutningar än ”normalt”

Anledningen till att man i Uppsala nu beslutat sig för att sätta så här ”hård press” på den väpnade gängkriminella är att staden den senaste tiden upplevt ett större antal skjutningar än ”normalt”. Inblandade aktörer i den tuffa satsningen är utöver polisen också kommunen, Socialtjänsten, Kronofogden, Skatteverket, Försäkringskassan och Kriminalvården.

”Ett varningens finger” ska nu riktas mot gängmedlemmarna på pizzakvällar i kombination med det resoluta budskapet ”Vi ser vad du håller på med och vill inte att du ska döda eller dödas.” Förhoppningen är att detta ska bli en tankeställare.

Metoden har i mindre skala implementerats redan men då endast med individsamtal. Det framgår inte hur många av de berörda som låtit sig omvändas och nu lever ett hederligt liv. Nu vidgas verksamheten att mer likna den i Malmö om än inte i fullt lika stor skala då Uppsala är en mindre stad.

Reaktionerna från gängen har varit blandade. Medan vissa tycker det ska bli kul med gratis pizza är andra arga över att utsättas för denna ”hårdare press”.

LÄS ÄVEN: Fick hjälp av polisen med ”nytt liv” – fortsatte begå brott tills han sköts ihjäl

Båda skyttar och skjutna ska delta

Bland de som kallas till pizzabordet finns dels sådana som skjutit mot andra och för detta dömts till frivård, ungdomstjänst och liknande, men också personer som blivit skjutna. Det senare därför att offren också så gott som alltid är en del av den gängkriminella miljön och ofta förvandlas från offer till gärningsman när man ska hämnas.

”Sluta skjut”-metoden i Sverige har inspirerats av och påminner avlägset om vad som i USA kallas ”Group violence intervention”. I kontrast till beskedet om ”hårdare press” har man emellertid när metoden överförts hit valt att fokusera mer på dess mjuka inslag och mindre på dess hårda.