Rebar 01
Inrikes

HD mildrar påföljd: Ett kilo kokain inte synnerligen grovt narkotikabrott

Publicerad 11/12/2017
Annons

➤ Organiserad narkotikahandel som omsätter kilovis med tunga droger och hundratusentals kronor ska inte betraktas som synnerligen grovt narkotikabrott. Det slår Högsta domstolen fast i en dom som nu kritiseras för att gå emot lagstiftarens intentioner om strängare på följder för grövre narkotikabrott.

Nyligen gick HD emot lägre instanser i ett fall där tre personer handlat i parti med tunga automatvapen och för detta dömts för synnerligen grovt vapenbrott, en brottsrubricering som infördes 2014 i spåren av en kraftig ökning av olagliga vapen bland gängkriminella. Brottet var enligt HD inte tillräckligt grovt och brottsrubricering och påföljder mildrades. Nu har HD fattat motsvarande beslut i ett mål om narkotikabrott där man anser att brottsrubriceringen ”synnerligen grovt brott” inte är tillämplig.


Grillkiosken användes som täckmantel för organiserad narkotikahandel

32-årige Rebar har sedan han kom till Sverige varit bosatt i ’utanförskapsområdet’ Rinkeby i nordvästra Storstockholm. När det i juli 2016 uppdagades att Rebar använt en anställning i Rinkebygrillen som täckmantel för en omfattande organiserad knarkhandel, var han redan en välkänd person för de rättsvårdande myndigheterna.

Rebar förekommer med 13 avsnitt i polisens belastningsregister. Bland domarna kan nämnas att han 2008 dömdes till ett års fängelse för grov kvinnofridskränkning och vapenbrott och 2012 till ett och ett halvt år för grovt vapenbrott med mera.


När polisen slog till hittade man stora mängder knark och stora summor pengar.

Solna tingsrätt dömde i juni förra året (mål nr: B 5676-16) Rebar till fängelse i sju år för synnerligen grovt narkotikabrott. Rebar överklagade domen till Svea hovrätt och menade att han endast borde dömas för narkotikabrott av normalgraden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Även åklagaren överklagade och ville ha en strängare påföljd än de sju år som tingsrätten utdömt, då man satte låg tilltro till den berättelse Rebar dukat upp om att ha hotats och tvingats in i knarkhandeln. Svea hovrätt ansåg att tingsrätten varit för sträng i sin påföljd mot Rebar och mildrade brottsrubriceringen till grovt narkotikabrott och påföljden till fängelse i fem år och sju månader. Hovrättsdomen överklagades till HD som gav prövningstillstånd och nu har sagt sitt – hovrättens mildare dom ska gälla (mål nr: B 3492-17).

Hur mycket narkotika som Rebar och hans kumpaner totalt har omsatt är oklart. Det domstolen kunde fastställa bortom varje rimligt tvivel var att ligan hanterat minst ett kilo kokain och även en försvarlig mängd cannabis. Lika oklart är hur mycket pengar verksamheten totalt omsatt. När polisen slog till påträffades 380.000 kronor i kontanter.

Den 1 juli 2016 infördes brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott i narkotikastrafflagen. Detta efter beslut i Sveriges riksdag och i spåren av en kriminalpolitisk debatt kring den ökande organiserade grova narkotikabrottsligheten, inte minst i landets så kallade ’utanförskapsområden’. Knarkhandeln är en hörnsten i gängkriminalitetens ekonomi och verksamhet och ofta ett bakomliggande motiv till de väpnade uppgörelser inom och mellan gängen som också de ökat kraftigt på senare år och resulterat i ett stort antal dödsoffer och skadade.

HD:s synsätt och agerande i detta mål är identiskt med det fall där man nyligen mildrade brottsrubricering och påföljd i ett mål gällande organiserad import av ett parti grova automatvapen. I båda fallen har domarna mötts av kritik. Riksdagens beslutade lagskärpningar får inte genomslag, menar man när domstolarna väljer att inte tillämpa den nya brottsrubriceringen ”synnerligen grovt brott”. Det har t o m talats om en vänsterliberal ”domstolsaktivism” där domarkåren aktivt motarbetar regeringars skärpta kriminalpolitik.

LÄS MERFärsk HD-dom aktualiserar lagstiftarens bekymmer med domstolsaktivism

Det aktuella fallet har beskrivits i detalj av bl.a. Expressen. Tillsammans med Rebar dömdes i Solna tingsrätt även följande medbrottslingar:

Viriya, född 1984, till tre års fängelse för grovt narkotikabrott.
Salih, född 1980, till 2 år och 8 månaders fängelse för grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott. (Åtalet omfattade även grovt vapenbrott men domstolen ansåg att bevisningen, i form av beslagtagen pistol och ammunition, inte räckte till.)
Kamil, född 1981, till 2 år och 4 månaders fängelse för grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott. (Åtalet omfattade även grovt vapenbrott men domstolen ansåg att bevisningen, i form av beslagtagen pistol och ammunition, inte räckte till.)
Paul, född 1981, till 1 år och 3 månaders fängelse för narkotikabrott och vapenbrott.
John, född 1987. till fängelse i 8 månader för narkotikabrott.

Samhällsnytt har inga uppgifter om att brottsrubriceringar eller påföljder har ändrats i högre instans för dessa fem meddömda personer.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
615Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons