Den 1 april träder en ny lag i kraft som ger polisen rätt att utföra så kallad hemlig dataavläsning. Lagen sägs vara riktad mot den organiserade brottsligheten och kan slå ut all kryptering på mobiltelefoner, datorer och surfplattor m m. Advokat David Massi menar att lagen utgör ett extremt intrång i den enskildes sfär.

Genom att hacka sig in på diverse enheter kan polisen få direkt tillgång till dess kamera, mikrofon och skärm i realtid. Lagen riktas mot brott med ett minimistraff på två års fängelse men samtidigt har man satt beviskravet till ”extremt lågt” och misstankegraden är endast skälig misstanke, vilket innebär att den kan komma användas i långt fler fall än vad många tror.

Dessutom kan lagen användas mot någon som inte är misstänkt för brott överhuvudtaget men bara vid misstanke om att denna kan kontaktas av en kriminell. Här räcker det med att det finns en ”synnerlig anledning” att tro att en kriminell kommer ta kontakt.

– Det här extrema intrånget i den enskildes sfär, att staten får installera buggar, installera trojaner i människors telefoner, kommer alltså kunna ske inte enbart mot misstänkta, utan mot personer som över huvud taget inte är misstänkta för brott, säger David Massi i ett Youtube-klipp som Fria Tider uppmärksammar.

– Man skulle kunna tro att allt det här bara är ett stort förtida aprilskämt, och att jag egentligen läst upp ett kapital ur George Orwells 1984. Men så är det inte. Det här är Sverige 2020.

I fjol jämförde Massi Sverige med en framväxande polisstat då regeringen vill inskränka grundlagsskyddet mot att utsättas för husrannsakan av polisen ytterligare.

– Man skulle kunna tro att riksdag och regering värnar om rättsstaten. Att man värnar om vår demokrati och de mänskliga rättigheter vi har i grundlagen. Man skulle kunna tro att riksdag och regering, gör allt de kan för att förhindra en utveckling från en rättsstat mot en polisstat. Men det sjukaste av allt är att det är precis tvärtom. I princip alla partier i riksdagen, tävlar om vem som kan ta oss dit snabbast. Vem som kan ta oss från en rättsstat till en polisstat snabbast, sade försvarsadvokaten i ett klipp den 16 december.