På torsdagseftermiddagen stod all tågtrafik mellan Malmö och Göteborg stilla. Detta efter att hitresta tjuvar stulit drygt en halv kilometer kopparledning som distribuerar ström till tågen. Stoppet är bara det senaste i raden av allvarliga samhällsproblem orsakade av kopparstölderna.

Tågen har stått stilla sedan 16-tiden. Reparationsarbeten pågår men man räknar inte med att trafiken kan vara igång igen förrän vid 22-tiden ikväll.

Stoppet kommer ovanpå andra problem med förseningar till följd av dagens snöfall. Massor av tågresenärer sitter fast på järnvägsstationer i Malmö, Göteborg, Helsingborg och Ängelholm.

Årslång våg av kopparstölder

Trots försök med samarbete mellan tull och polis har vågen av kopparstölder i södra Sverige fortsatt. Resurserna att bevaka vem och vad som passerar in i och ut ur Sverige är begränsade och tjuvarna kan operera tämligen ostört och riskfritt – med undantag för den fara för dödliga elektriska stötar de utsätter sig för när brotten begås.

Stölderna har pågått länge men det senaste dryga året har de intensifierats i södra Sverige och värden för skattebetalarna på flera miljoner kronor har i form av stulen koppar försvunnit ut ur landet. Bara vid torsdagens stöld kom de hitresta tjuvarna över drygt 1,2 ton koppar.