HIV

Bild: Mohammed Hassan Licensfri https://pixabay.com/tr/illustrations/hiv-g%C3%BCn-aids-d%C3%BCnya-1-t%C4%B1bbi-3861572/

Inrikes

HIV ökar i Sverige – migranter bakom 77 % av fallen

Publicerad 2/9/2020
Annons

Av alla nyupptäckta fall av HIV i Sverige står massinvandringen för 77 procent av fallen. Detta visar en ny undersökning av sjukdomens spridning i Europa.

I Publicos artikelserie ”Den nya AIDS-epidemin” skriver författarna att det finns skäl för optimism i den globala kampen mot aids och även inom EU. Dock inte för alla medlemsstater.

Det finns nämligen betydande skillnader mellan olika europeiska länder vad gäller antalet nya fall, överföringssätt och vilken effekt migration har på situationen.

Antalet årligen nyupptäckta HIV-fall minskade totalt sett varje år i EU-länderna (inklusive Storbritannien) med 11 procent mellan 2007 och 2017, medan antalet sjuka i AIDS sjönk med hela 58 procent. Endast i sex länder steg antalet AIDS-sjuka.

I Sverige visar undersökningen att hela 77 procent av de nya HIV-bärarna är så kallade migranter. Det är störst andel i EU och kan jämföras med Rumänien där migranter står för endast 5 procent av de nya HIV-fallen.

Faksimil Politico

Totalt sett står migranter för 40 procent av alla nyupptäckta fall i EU. Främst handlar det om afrikaner från länder söder om Sahara.

Globalt sett står de afrikanska länderna söder om Sahara för hela 70 procent av de drabbade av HIV, visar siffror från US National Library of Medicine.

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons