Jättelika serverhallar ska uppföras för enorma summor i Östersund. Det lokala kraftbolaget har lovat bort hälften av sin produktion till företaget. Det befaras leda till elbrist och priser som skenar bortom dagens redan extremt höga.

Av de cirka två terrawattimmar som Jämtkraft i Östersund producerar kommer planerade EcoDataCenter att sluka hälften. Kraftbolaget har öronmärkt 1 TWh per år åt etableringen till – om avtalet ser ut som för andra datacenter – endast några få procent av det elpris vanliga företag och hushåll får betala.

Om elbrist skulle uppstå är EcoDataCenter garanterad sin el. Kommunens övriga företag och hushåll riskerar, trots att de får betala upp till 20 gånger mer för elen, däremot att bli utan ström i uttaget.

Hypat projekt

För en dryg månad sedan slogs det på stora trumman i media när Ecosystems Östersund på Åre Business Forum presenterade sina planer för orten. Inga kritiska frågor ställdes.

Totalt ska 18 miljarder kronor investeras i ett jättedatacenter och, tillsammans med ett annat företag, Wa3rm, ett system för tillvaratagande av spillvärme från serverhallarna för produktion av livsmedel. Om de två företagen slantar upp hela summan eller om Östersunds skattebetalare också ska bidra framgår inte.

Lovar många nya arbetstillfällen

Etableringen påstås också skapa runt 10 000 arbetstillfällen i Östersund. Någon närmare redogörelse för hur man kommit fram till den siffran gavs inte när projektet presenterades.

Liknande löften har tidigare avgetts när internationella IT-jättar som Facebook och Google fått etablera sig i svenska kommuner på extremt förmånliga villkor. Med facit i hand har det nästan inte blivit några arbetstillfällen alls.

LÄS ÄVEN: Regeringskansliet erkänner fiasko med IT-jättarnas elslukande serverhallar: ”Trodde det skulle generera arbeten”

Lågt elpris för datacenter – högt för andra

Ett av de förmånliga villkoren har varit att få ett elpris långt under marknadspriset, i många fall endast några få procent av vad andra elkunder får betala. I det aktuella fallet framgår bara att Jämtkraft garanterat EcoDataCenter all el de behöver med prioritet över andra elkonsumenter, inte vilket elpris som utlovats.

När hälften av Jämtkrafts el lovas bort kommer bolaget att behöva öka produktionen kraftigt för att inte elbrist ska uppstå eller elpriserna för övriga företag och hushåll i kommunen ska rusa ytterligare i höjden. Hur man ska klara det i samma takt som EcoDataCenter etablerar sig, vilket ska ske etappvis från nästa år och fram till 2033, har inte redovisats.

Jämtkrafts vd Ylva Andersson säger i en kommentar till stats-TV att ”det är jättesvårt att svara på” om Östersundsborna kommer att drabbas av ännu högre elpriser till följd av EcoDataCenters etablering. Om företag drabbas och tvingas i konkurs kan det rentav bli färre arbetstillfällen på orten i stället för fler.

Ser mer vindkraft som lösningen

Andersson uttrycker en förhoppning om att elpriset inte ska skena iväg och nämner som en faktor som borgar för att det inte ska ske att ”det byggs mycket mer förnybar energi i Sverige och vi vet att det kommer att behövas”.

Kritiker menar tvärtom att det är storsatsningen på förnybart, bland annat opålitlig vindkraft och nedläggning av pålitlig kärnkraft, som till stor del försatt Sverige i dagens situation med elkris och skyhöga elpriser och att det är en energipolitik som nu behöver vändas.

Både EcoDataCenter och Wa3rm har profilerat sig hårt som gröna klimatkrismedvetna företag. Inget av dem har gjort några utfästelser om att när storetableringen i Östersund tas i drift endast acceptera grön el och låta verksamheten stå stilla när det inte blåser och vindkraft inte är tillgänglig.

Många storslukare av el byggs och planeras

Det är inte bara ett lokalt problem i Östersund och Jämtland hur elen ska räcka till i framtiden. Det byggs och planeras för närvarande anläggningar som drar ännu mycket mer el än EcoDataCenter.

En av de verkligt stora elslukarna kommer satsningen på fossilfritt stål i Norrbotten, Hybrit, att bli. Den blir dessutom rekorddyr och finansieras med pengar i statligt ägda bolag som annars kunde gått in i statskassan och använts till att förstärka välfärden.

Kritiker menar att det är ett politiskt drivet skrytbygge med stor risk att utmynna i ekonomiskt fiasko. Man menar bland annat att det saknas efterfrågan på sådant stål ens i närheten av vad som skulle behövas för att få verksamheten att gå runt. De påstådda klimateffekterna ifrågasätts också.

Stora batterifabriker för omställningen av den svenska fordonsflottan till eldrift är andra stora elslukande verksamheter som är på gång. EcoDataCenter är inte heller det enda nya datacentret som är på gång. Flera andra planeras, trots de tidigare dåliga erfarenheterna vad gäller skapade arbetstillfällen och kritiken mot deras enorma elförbrukning som de knappt betalar något för.

Bedömare, däribland Energimyndigheten, prognostiserar att det inom relativt kort tid kommer att behöva produceras ytterligare 100 TWh per år för att möta efterfrågan. Och de allra flesta elkonsumenter vill ha ström i uttaget hela tiden, inte bara när det blåser eller solen skiner.