westsura
Inrikes

Homosexuell man misshandlades av 20-30 migranter – på HBTQ-certifierat asylboende

Publicerad 11/13/2018
Annons

I november 2016 misshandlades en homosexuell iransk man på det problemtyngda, numera nedlagda, asylslottet Westsura herrgård i Surahammar. Mellan 20 och 30 personer uppges ha varit inblandade men endast en av dem åtalas. Asylboendet har gjort ett stort nummer av att vara det enda HBTQ-certifierade i Sverige och särskilt tryggt för homosexuella.

Det är oklart varför det dröjt så länge efter händelsen till dess åtal väckts eller varför endast en av gärningspersonerna åtalas. Samtliga inblandade i misshandeln är asylsökande på boendet. Motivet uppges ha varit offrets sexuella läggning som de övriga inte kunde acceptera.

Den åtalade är en 35-årig man från Afghanistan med tolkbehov på dari. Brottsrubriceringen är grov misshandel. Åklagaren har yrkat på utvisning men däremot inte att brottet ska klassas som hatbrott.

Upprinnelsen till gruppmisshandeln var att den iranske mannen ville äta lunch tillsammans med sin pojkvän i den gemensamma matsalen. På asylboendet fanns en avskild avdelning för HBTQ-personer eftersom sådana på grund av kulturellt och religiöst relaterade hotbilder inte kan blandas med andra asylsökande på boendet.

När mannen och pojkvännen slog sig ned vid ett av borden blev de övriga asylsökande som satt där upprörda. De kunde inte acceptera att äta tillsammans med homosexuella.

Personalen övertalade då de två att sätta sig vid ett annat och tomt bord. Men inte heller detta kunde de övriga asylsökarna i matsalen acceptera.

Den nu åtalade afghanske asylsökaren bestämde sig för att visa sitt missnöje mer handgripligt. Han gick fram till den iranske mannen och gav honom ett rejält knytnävsslag. Det fungerade som en signal för övriga i matsalen att sluta upp för att också de få ge den homosexuelle mannen en omgång.

Alla ”rusade över bord och stolar” för att ge sig på mannen och ”manglade ned honom”, vittnar personalen. Under bråket slungades även okvädingsord, bland annat ”jag ska knulla din mamma”.

Stolar i matsalen ska ha använts som tillhyggen för att misshandla mannen. Efter en stund kunde han dock föras i säkerhet av personalen.

Den åtalade afghanske 35-åringen anser att den homosexuelle iraniern förolämpat honom och hans familj och kränkt deras heder. Han medger i sak att han slagit mannen.

HBTQ-certifierat asylboende
När Westsura herrgård som enda asylboende i Sverige HBTQ-certifierades av RFSL hyllades detta och det talades till och med om att ge boendet pris som ”bästa välfärdsförnyare”. Personalen fick bland annat gå kurser i normkritik.

Däremot talades det inte mycket om att certifieringen bestod i att man skilt av en del av boendet och att detta i sin tur beror på den extrema kulturellt och religiöst relaterade homofobi som finns hos en stor del av asylsökarna.

Den aktuella gruppmisshandeln av en homosexuell man i vilken i princip alla asylsökare som fanns i matsalen deltog, blev en bekräftelse på detta och på att många migranter, tvärtemot vad som kommunicerats, inte väljer Sverige därför att de uppskattar landets livsstil och toleranta värderingar, eller ens är beredda att respektera dem så långt att man inte brukar våld mot personer med avvikande sexuell läggning.

Misshandeln utgör också ett stort misslyckande för den HBTQ-certifiering som påstods ge HBTQ-flyktingar ett tryggt boende i Sverige. Men misslyckandet började redan tidigare.

Många som sökt asyl med hänvisning till homosexualitet ville inte flytta till Westsura. Detta eftersom deras läggning – påstådd eller verklig – då skulle bli känd bland övriga migranter och även i hemlandet. Man befarade att detta senare skulle kunna medföra allvarliga problem om man fick avslag.

Problemtyngt boende
Verksamheten på Westsura herrgård kantades av stora problem med asylsökande som anlade bränder, protesterade mot dålig mobiltäckning, strejkade genom att klättra upp i träd och mycket annat. Till slut blev situationen så allvarlig att boendet måste avvecklas. Bidragande orsak var också att Migrationsverket ansåg sig behöva färre asylboendeplatser än tidigare.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons