Turister i Gambia

Turister i Gambia. Foto: Peter van der Sluijs / CC BY-SA 3.0.

Inrikes

Homosexuella tunisier och gambier får rätt till asyl

Publicerad 12/20/2020
Annons

I två domar från november i år har förvaltningsrätterna i Luleå och Malmö slagit fast att homosexuella från Gambia och Tunisien måste få asyl i Sverige. Migrationsverket håller med. Myndigheterna är dock inte helt överens i bevisningsfrågan. Sedan tidigare har Migrationsverket slagit fast att homosexuella från bland annat Irak, Senegal, Afghanistan, Nigeria och Uganda har rätt till asyl i Sverige.

I ett ärende som gäller en tunisiska som vill ha asyl för att hon påstår sig vara lesbisk har Migrationsverket tidigare nekat till asyl. Kvinnan överklagade till migrationsdomstol. Efter att Migrationöverdomstolen kommit med ett prejudikat går verket nu med på att lesbiska tunisiskor måste få asyl.

LÄS ÄVEN: Migrationsverket: Osäkert när homosexualitet räcker för asyl

Så här står det i Migrationsdomstolens dom:

Migrationsverket medger bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. För det fall A gör sannolikt att hon tillhör gruppen homosexuella kvinnor i Tunisien är det verkets uppfattning att hon kvalificerar sig för internationellt skydd. Detta med hänsyn till landinformation i målet och de resonemang som redogörs för i Migrationsöverdomstolens avgörande från den 11 juni 2019 i mål nr UM 14407-18. Det är således Migrationsverkets uppfattning att tillräckligheten är uppfylld vad gäller homosexuella från Tunisien som gör sannolikt sin grupptillhörighet.

Domstolen gav kvinnan uppehållstillstånd som ”flykting”. Domen har målnummer UM 5150-19 och går att beställa från förvaltningsrätten i Malmö. De som dömde i målet var rådmannen Charlotte Biörklund Uggla och nämndemännen Ulf Carlsten (SD), Ronnie Rosengren (S) och Tomas Ander (KD). Domslutet var enhälligt.

Gambier har rätt till homoasyl

I ett annat ärende har en person som säger sig komma från Gambia sökt asyl med hänvisning till att han påstår sig vara homosexuell. Migrationsverket beslutade om utvisning, varvid mannen överklagade till migrationsdomstol. Inför domstolen refereras verkets inställning till homosexuella gambier så som följer:

För det fall migrationsdomstolen anser att A lämnat tillförlitliga uppgifter om sin sexuella läggning bedömer Migrationsverket att han saknar möjligheter till myndighetsskydd och internflykt.

Den meningen kan tolkas på lite olika sätt men domstolen lägger något senare till att:

Mot denna bakgrund instämmer migrationsdomstolen i parternas samstämmiga uppfattning att A inte kan utvisas till Gambia för det fall han har gjort sannolikt att han är homosexuell. Han ska då bedömas vara flykting.

Påstod sig direkt vara homosexuell

LÄS ÄVEN: Skulle utvisas – Fick asyl när han plötsligt upptäckte sin homosexualitet

Starkt bidragande till att domstolen valde att tro på mannens påstådda homosexualitet är att han berättade om sin anförda homosexualitet direkt när han sökte asyl. Domstolen skriver:

Inledningsvis konstaterar migrationsdomstolen att A redan vid ansökningssamtalet hos Migrationsverket uppgav att han var homosexuell och att anledningen till att han sökt sig till Sverige var att han hört att de nordiska länderna behandlar homosexuella bra. Han har därefter vidhållit detta skyddsskäl under asylprövningens gång. Den omständigheten att han inte har ändrat sin berättelse i dess huvuddrag tillmäts positiv betydelse i trovärdighetshänseende (jfr MIG 2007:12).

Vill bilda familj i Sverige

Domstolen påpekar att mannen ”beskrivit känslor av utanförskap, stigma, hopplöshet, rädsla och förvirring”, vilket anses positivt i trovärdighetshänseende. Rätten skriver även att ”det kan vara svårt för A att berätta om sina upplevelser och känslor mot bakgrund av att han är ung och kommer från en kulturell kontext där en från normen avvikande sexuell läggning är starkt tabubelagd och farlig”.

Domstolen tycker också att det är bra att mannen tänkt till kring hur han vill göra med sina relationer i framtiden. Han uppger sig vilja bilda familj i Sverige:

Därutöver har han delat med sig av sina funderingar inför framtiden vad gäller relationer då han berättat att han drömmer om att ha en relation med en man och bilda familj men hur han upplevt att det är en omöjlighet i det gambiska samhället.

Domstolen valde att godta mannens påstådda homosexualitet och beviljade honom uppehållstillstånd som ”flykting”. Domen har målnummer UM 970-20 och går att beställa från förvaltningsrätten i Luleå. De som dömde var rådmannen Sara Larsson Nyberg och nämndemännen Siv Maaherra (Sjukvårdspartiet), Ann-Cathrine Sämfors (S) och Alice Videkull (Sjukvårdspartiet). Domslutet var enhälligt.

LÄS ÄVEN: Domstol: Alla homosexuella i Nigeria bör få asyl

Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
545Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons