I Skåne har det sedan flera år tillbaka varit brist på fotbollsdomare. Samtidigt larmar de själva om att alltfler unga domare slutar på grund av de många hot de får.

– Det är skrämmande, det ska inte vara så, säger Faruk Halilović, domartillsättare på Skånes fotbollförbund, till statstelevisionen.

LÄS ÄVEN: Slagsmål och brand när skolor möttes i fotbollsmatch

Enligt Halilović är klimatet en avgörande faktor till att unga domare slutar och att det nu råder brist.

– Jag är ofta runt på olika idrottsplatser och jag är orolig. Den miljön som råder är ingen trevlig miljö, säger han.

Över 400 fall

Bara hittills i år har Skånes fotbollförbund haft mer än 400 ärenden där en person anmälts. Samtidigt tros mörkertalet vara stort.

Ofta väljer föreningarna att lösa det själva då man befarar att få dåligt rykte.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Gäng misshandlar fotbollsbesökare – ”Mammas död”

– Det ska sägas att föreningarna alltid tar det på stort allvar och löser ofta det bra internt, men problemet blir att vi inte få någon överblick över hur stort problemet är, säger Mats Hansson, sekreterare i förbundets disciplinnämnd.