En iransk man som beviljades uppehållstillstånd som kvotflykting i Sverige, återgäldade gästfriheten med att begå upprepade grova brott. Nu utvisas han på livstid trots att han vistats i Sverige i 20 år och har två barn här.

Flera uppmärksammade utvisningsdomar den senaste tiden pekar i riktning mot att anknytning till Sverige inte längre utgör samma garant för att få stanna här om man begått grova utvisningsgrundande brott. Det senaste fallet rör en man som bott i Sverige i 20 år och har flera barn här men som nu efter upprepad grov brottslighet utvisas på livstid.

Det är Zaid Ahmadi, född 1990-04-15, som 14 år gammal 2004 får uppehållstillstånd i Sverige som så kallad kvotflykting. Integrationen går emellertid inget vidare.

Inleder brottsbana

I Sverige börjar Zaid begå brott. 2010 förekommer han i ett misshandelsåtal, något senare i flera fall av grov olovlig körning och därefter blir det fängelse för narkotikabrott. Han bråkar även i domstol om storleken på sitt socialbidrag.

2020 tröttnar hustrun på Zaid och begär skilsmässa och ensam vårdnad om parets barn, vilket hon också beviljas. Året efter döms Zaid för brott mot knivlagen. Påföljden stannar vid böter. Senare samma år väcks åtal för ytterligare ett knivbrott.

Åtalas för grovt vapenbrott

2023 eskalerar brottsligheten och Zaid åtalas för grovt vapenbrott. Detta i en brottshärva med vapenaffärer innefattande ytterligare sex utomvästliga migranter. Påföljden blir fängelse i 3 år och 4 månader, av vilka Zaid får dra av en tredjedel plus den tid han har suttit häktad.

Tingsrätten avslår emellertid åklagarens yrkande på utvisning. Zaid är ändå missnöjd och överklagar i hopp om att bli frikänd. Även åklagaren överklagar domen. Han vill att brottsrubriceringen skärps till synnerligen grovt vapenbrott och att Zaid utvisas.

Hovrätten utvisar

Hovrätten går i huvudsak på åklagarens linje. Man ändrar inte brottsrubriceringen men anser att brotten ändå kvalificerar sig för att ändra tingsrättens dom när det gäller utvisning. Zaid utvisas ur Sverige och förbjuds att någonsin komma hit igen.

Att Zaid har vistats här i 20 år, har föräldrar och syskon här samt två barn som han har umgängesrätt med (men inte nyttjar) samt svaga band till hemlandet Iran uppväger enligt hovrätten inte hans kriminella livsstil. Han har dessutom inte flyktingstatus trots att han kom hit som kvotflykting.

Hovrätten konstaterar också att Zaid inte lagt manken till vare sig för att skaffa sig en utbildning eller försörja sig själv. I stället har han gått arbetslös i åratal och låtit sig försörjas med bidrag från de svenska skattebetalarna. Dessa omständigheter tillsammans med att lagen har skärpts gör det enligt hovrätten rimligt att döma Zaid till utvisning.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.