hovaratt-skaggetorp-feat
Inrikes

Hovrätten SÄNKER STRAFFEN efter korankravaller

Publicerad 5/3/2023
Annons

De fem män med utomvästlig invandrarbakgrund som i februari i år av Linköpings tingsrätt dömdes till fängelse för inblandning i de muslimska upploppen i Linköping i april förra året får efter överklagande påföljderna kraftigt mildrade av Göta hovrätt. Ett stort antal poliser som skadades i samband med kravallerna mister därmed också sina skadestånd.

Under den muslimska fastemånaden ramadan som förra året sammanföll med den kristna påsken, tog våldsbejakande muslimska extremister i sex städer till gatorna och skadade genom stening och brandbomber hundratals utkommenderade poliser och vandaliserade deras utryckningsfordon.

Religionspolitiska våldsverkarna har stuckit ett fordon i brand. Bild: Polisen.

En av de städer som drabbades var Linköping där intifadaliknande muslimska upplopp iscensattes i det invandrardominerade, problemtyngda och som ”särskilt utsatt område” klassade Skäggetorp. I en av de efterföljande rättegångarna dömdes fem män med utomvästlig invandrarbakgrund – flera av dem påstådda syriska flyktingar – till längre fängelsestraff för bland annat grovt blåljussabotage medan en sjätte friades i brist på tillräckliga bevis.

Efter överklagande till hovrätten får samtliga femvåldsbejakande muslimska extremister sina påföljder kraftigt sänkta, i det närmaste halverade. Att hovrätten bedömer brotten som mildare innebär också att ett 25-tal av de poliser som skadades i samband med de religionspolitiska våldshändelserna blir av med de skadestånd de tilldömdes i tingsrätten.

Hassan Al Abdullah stenar poliser i Skäggetorp. Bild: Polisen

Lutar sig mot prejudicerande HD-dom

Hovrätten stödjer sitt mildrande på den vägledande dom i ett relaterat mål som Högsta domstolen nyligen avgjorde. HD kom fram till att lagen inte ska tolkas så strängt när det handlar om våldsbejakande muslimskt religionspolitiskt våld.

Kravaller av det slaget ska enligt landets högsta rättsinstans inte betraktas som samordnade attacker där alla deltagare är solidariskt ansvariga för brotten. Var och en ska endast straffas för de gärningar de personligen kan knytas till. Det betyder att fler domar kan komma att rivas upp och att påföljderna i kommande rättegångar gällande dessa eller andra religionspolitiska kravaller blir avsevärt mildare.

Pyroteknisk bomb kastas mot polis och exploderar. Bild: Polisen.

Hovrättens dom går på tvärs med åklagarens yrkanden som tvärtom velat se strängare påföljder än de som tingsrätten utdömde. Den högre instansen går dock åklagaren till mötes när det gäller den sjätte åtalade mannen som friades i Linköpings tingsrätt. Även han fälls nu för grovt blåsljussabotage och döms till fängelse.

Korankravallerna och deras rättsliga efterspel har bara i den del som avser Linköping kostat de svenska skattebetalarna mångmiljonbelopp. Motsvarande gäller för det muslimska massvåldet som samtidigt iscensattes i de övriga fem städerna.

Muslimska extremisterna hoppar på polisbilars tak. Bild: Polisen.

De dömda

Adham Aghel Dawood, född 1979-08-08, medborgare i Sverige, dömdes i tingsrätten till fängelse i 5 år. Hovrätten stryker brottet försök till våld mot tjänsteman genom att låta det ingå i brottet grovt sabotage mot blåljusverksamhet och sänker straffet till fängelse i 2 år.

Adham ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas men får räkna av häktningstiden från påföljden. Han får även dra av en tredjedel av den återstående strafftiden.

Adham är tidigare dömd för bland annat förgripelse mot tjänsteman (våld mot polis) och flera fall av olaglig taxiverksamhet. Påföljden stannade i samtliga fall vid böter. Han har också tillsammans med sin fru varit inblandad i rättstvister om socialbidrag i samband med att paret ansett sig inte ha fått tillräckligt mycket bidragspengar från skattebetalarna.

Mohamad Daoud Suleiman, född 2001-01-09, medborgare i Sverige, dömdes i tingsrätten till fängelse i 4 år. Hovrätten stryker brottet försök till våld mot tjänsteman genom att låta det ingå i brottet grovt sabotage mot blåljusverksamhet och sänker straffet till fängelse i 2 år och 6 månader.

Mohamad ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas men får räkna av häktningstiden från påföljden. Han får även dra av en tredjedel av den återstående strafftiden.

Hassan Al Abdullah, född 2004-04-01, medborgare i Sverige och Syrien, dömdes i tingsrätten till fängelse i 4 år. Hovrätten sänker straffet till fängelse i 2 år och 6 månader.

Hassan ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas men får räkna av häktningstiden från påföljden. Han får även dra av en tredjedel av den återstående strafftiden.

Hassan är tidigare dömd för bland annat stöld och misshandel. Påföljden för de brotten stannade vid böter respektive ungdomsvård.

Khaled Alnajm, född 2001-09-23, medborgare i Sverige och Syrien, dömdes i tingsrätten till fängelse i 4 år. Hovrätten sänker straffet till fängelse i 2 år och 6 månader.

Khaled ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas men får räkna av häktningstiden från påföljden. Han får även dra av en tredjedel av den återstående strafftiden.

Khaled är tidigare dömd för bland annat olovlig körning och vårdslöshet i trafik för vilket han dömdes till ett par dagars ungdomstjänst. Han är även tillsammans med fem andra personer med utomvästlig invandrarbakgrund dömd för missbruk av urkund i samband med ett personrån. Khaled har även stått åtalad för olaga hot där han dock friades i brist på fullt ut tillräckliga bevis.

Waleed Assi Mohammed Al-Trim, född 1973-01-01, medborgare i Sverige, dömdes i tingsrätten till fängelse i 4 år. Hovrätten sänker straffet till fängelse i 2 år.

Waleed ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas men får räkna av häktningstiden från påföljden. Han får även dra av en tredjedel av den återstående strafftiden.

Waleed har tidigare varit inblandad i rättstvister gällande skulder till kronofogden och i samband med att han inte ansett sig ha fått tillräckligt mycket pengar i socialbidrag från skattebetalarna. Under ett annat personnummer är han även dömd för olovlig körning. Påföljden stannade vid böter.

Ali Aghel Dawood, född 2003-10-18, medborgare i Sverige, friades i tingsrätten i brist på fullt ut tillräckliga bevis Hovrätten dömer honom för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i 2 år och 6 månader.

Det framgår inte huruvida Ali i likhet med de övriga också ska häktas tills fängelsestraffet får verkställas. Han får i så fall räkna av häktningstiden från påföljden. Han får även dra av en tredjedel av hela eller den återstående strafftiden.

Ali är tidigare dömd för bland annat narkotikabrott och vapenbrott. Påföljden stannade vid straffvarning respektive böter.

Hovrättens och tingsrättens domar i det aktuella målet kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
441Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons