covid-hjart-dod-feat
Inrikes

Hundra tusen fler döda i hjärt-kärlsjukdomar sedan pandemins början

Publicerad 7/5/2023
Annons

Siffror i Storbritannien visar att nästan hundra tusen fler människor än förväntat har dött i hjärt-/kärlsjukdomar sedan covid-pandemins utbrott. Olika hypoteser framförs nu om orsaken – från högre risk att som hjärt-/kärlsjuk dö i covid, via överbelastning på vårdapparaten och åtföljande sämre vård till biverkningar av vaccinerna.

De alarmerande siffrorna från Office for Health Improvement and Disparities (OHID) offentliggjordes för en dryg vecka sedan. Omräknat innebär de att i genomsnitt drygt 500 personer fler med hjärt-/kärlsjukdomar avlidit varje vecka jämfört med hur det såg ut innan pandemin, före februari 2020.

Motsvarande ökning har inte kunnat ses för personer försvagade av andra typer av sjukdomar. Det bollas med flera hypoteser om vad den här överdödligheten beror på och varför den så koncentrerat drabbat just personer med hjärt-/kärlsjukdomar.

Under pandemins första år drogs siffran upp av att många med hjärt-/kärlsjukdomar inte överlevde att även ha insjuknat i covid-19. Men det förklarar inte varför överdödligheten för hjärt-/kärlsjuka fortsatt att ligga kvar på samma höga nivå trots att antalet fall av insjuknande i covid-19 minskat kraftigt.

Fortsatt ansträngd vårdapparat

En hypotes är att den brittiska vårdapparaten, NHS, ännu inte återhämtat sig från det överbelastningskaos som rådde när pandemin härjade som värst. De kan innebära, resonerar man, att många med infarkt och stroke inte kommer under vård lika snabbt som innan pandemin och att fler därför avlider och att andra i riskzonen inte får förebyggande vård i samma utsträckning som tidigare.

Det finns också rön som tyder på att covid-19 mer långsiktigt kan påverka hjärtat på ett sätt som ökar risken för att dra på sig eller förvärra hjärt-kärlsjukdomar. Det finns även rön som pekar på att covid-vaccinerna kan ha sådana effekter.

”Djupt oroande”

Läkare i Storbritannien kallar, oavsett orsak, situationen för ”djupt oroande”. Man konstaterar att de senaste tre årens drastiska ökning av dödsfall i hjärt-/kärlsjukdomar raderat ut hela den minskning av sådana dödsfall som medicinska framsteg åstadkommit under flera decennier och att man är tillbaka på ruta ett.

Läkarkåren riktar nu uppmaningar till den brittiska regeringen att ”ta kontroll över krisen” för att komma tillbaka till den hälsostandard för hjärt-/kärlsjuka som rådde innan pandemin och stimulera forskningsinsatser för att helst nå ännu längre.

På liknande sätt som i Sverige brottas man i Storbritannien med långa vårdköer. Där som här har en orsak varit en hög belastning på vården från migranter och även så kallade välfärdsturister från EU:s mer lågutvecklade länder. Att komma till rätta med det inflödet var ett av skälen till att britterna valde att lämna unionen men de positiva effekterna har ännu inte fått fullt genomslag.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
555Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons