Hur oberoende är svenska domstolar?
Högsta domstolen. Foto: Zeke530

”Du ser flisan i din brors öga, men inte bjälken i ditt eget” säger ett känt ordspråk. Tyvärr kan den appliceras på Sverige i alltför många fall. Ett sådant är medias och därmed sjuklöverpolitikernas kritik mot Polen för att de ”politiserar” sitt rättsväsende. Men vad de bekvämt låtsas glömma bort är att Sveriges system är långt mer politiserat än Polens.

Just Polen och Ungern har under många år nu varit vänsterliberalernas två favoritländer att kritisera, allt som oftast på lösa, ja ibland rent lögnaktiga grunder. Jag är rätt säker på att de drivande egentligen är medvetna om att deras kritik står på väldigt lös grund, om någon grund alls, men de vidhåller svepande anklagelser av en bekant anledning:

I grund och botten handlar det om att Polen och Ungern bestämt sig för att inte göra samma misstag som västvärlden med storskalig invandring, identitetspolitik, urholkningen av kunskap och forskning inom skolor och universitet och en rad andra områden som skett de senaste decennierna. Sånt kan vänsterliberaler i Sverige eller EU inte acceptera och har därmed startat en kampanj på olika nivåer för att pressa länderna till lydnad. Det handlar om allt från att hota med indragen rösträtt i EU och minskade transfereringar till mediala kampanjer för att utmåla landet som totalitärt och diktatoriskt. Målet är givetvis att vänstern återigen ska ta över även dessa länder och sälla sig till den västeuropeiska fålla som förstört sina länder med massinvandring och vänsterliberalism.

Sverige mer politiserat än Polen

Ett populärt område att kritisera Polen för är deras påstådda ”politisering” av rättsväsendet. Detta lyftes alldeles nyss av Björn Söder (SD) i en fråga till Sveriges utrikesminister Ann Linde (S). Polen användes som ett jämförande exempel med vad som nu pågår i USA. I frågan till Linde skriver Söder:

I Sverige har vi en domarnämnd bestående av nio ledamöter. Av dessa väljer riksdagen två (de senaste utsedda är en socialdemokrat och en moderat), och regeringen utser de övriga sju. Domarnämnden lämnar sedan förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare, och regeringen fattar sedan beslut. Det är alltså ett i högsta grad politiserat system i Sverige för att utse domare.

I Polen har man tidigare haft ett system där det juridiska systemet, skilt från politiken, har utsett ledamöter i Polens motsvarighet till en domarnämnd, som fattat beslut om vem som ska utses till domare. Det den polska regeringen har gjort är att förändra detta så att hälften av ledamöter i deras domarnämnd utses av parlamentet, inte regeringen, och hälften av det juridiska systemet. Polens motsvarighet till domarnämnd utser sedan domare utan regeringens inblandning.

Den svenska regeringens företrädare har inte varit sena med att kritisera Polen för att politisera rättsväsendet. Med tanke på att det polska systemet är långt från lika politiserat som det svenska är det anmärkningsvärt att regeringen genom fake news sprider en felaktig bild till de svenska väljarna.

Denna information är knappast svårt att få på egen hand om man så hade önskat, inte minst för svensk media, riksdagsledamöter eller regeringen. Men trots det lär det vara få personer som är medvetna om att Sverige är långt mer politiserat än Polen i denna fråga.

Svårt att peka finger

Jag tror därför det finns två skikt här: de som är medvetna om hyckleriet men hycklar ändå på grund av att de är politiska motståndare till nuvarande styre i Polen. Detta skikt består rimligen av mer resursstarka figurer inom media, riksdag och regering. Det andra skiktet är också politiska motståndare, men nöjer sig med att tro på svepande och luddiga anklagelser som de hört från det första skiktet. Dessa består troligen främst av fotfolk inom vänsterliberala partier samt deras sympatisörer som har påverkats av den negativa mediala bild som effektivt satts.

Det blir aningen svårt att peka finger mot Polen för att de ändrar sitt system till att få parlamentariskt inflytande, när Sveriges redan idag har 100 procent politisk styrning, mot Polens 50 procent. Sen är det heller inte alls självklart att det juridiska systemet skulle må bättre av 100 procent intern tillsättning. Även ett sådant kan politiseras. Tänk er bara om Anne Ramberg och Co hade fått välja domare fritt.

Frågan Björn Söder ställde handlade dock om det som nu händer i USA, där Demokraterna, som tillhör vänsterspektrat inom amerikansk politik, nu föreslår att utöka antalet ledamöter från 9 till 13. Det kallas ”pack the court” och föreslås nu göras helt enkelt för att Demokraterna inte accepterar en Republikansk majoritet i domstolen, med sex utav nio ledamöter.

Björn Söder skriver:

Det yttersta syftet är givetvis att kunna utnämna sina egna domare för att lättare kunna få igenom sina politiska förslag. I dag har nämligen Högsta domstolen en majoritet av domare som är utsedda av Republikanerna.

Man kan helt enkelt inte acceptera de domare som i dag sitter i domstolen. Till och med den demokratiska talmannen Nancy Pelosi har kritiserat förslaget.

Världsmästare i hyckleri

Vänstern i USA vill nu alltså ta till en mycket kontroversiell åtgärd för att de inte accepterar sammansättningen av deras Högsta Domstol. Men inte ett enda kritiskt ord från vare sig regering, vänsterliberala politiker eller media i Sverige. Hur tror ni de skulle agerat om det var tvärtom? Om det var Donald Trump och Republikanerna som ville utöka domstolen för att sammansättningen inte passade deras agenda?

Detta förhållningssätt är inget nytt eller egentligen förvånande. Vänsterliberaler är världsmästare i hyckleri men samtidigt världsmästare på att dölja det.

I detta fall kritiserar de Polen för ett system som är långt mer politiserat i vårt eget land samtidigt som de håller tyst om uppenbar politisering av Högsta Domstolen i USA. Enda skillnaden mellan Polen och USA i detta fall är att vänsterliberalerna hatar den ena regeringen men inte den andra.

Björn Söder ställde följande fråga till utrikesministern:

Med anledning av detta har jag frågat utrikesminister Ann Linde om hon kommer att göra någon form av markering mot det förslag som nu läggs fram i USA, och om inte, varför?

Jag tror inte han förväntar sig ett ordentligt svar på frågan. Han är garanterat också medveten om varför ingen kritik riktas mot USA men mot Polen. Den sortens kritik är nämligen endast ett illa dolt hyckleri som används som ett vapen mot oliktänkande.

Reagans bevingade ord, som gäller även i Sverige, blir inte gamla: Om fascismen någonsin kommer till Amerika, så gör den det i liberalismens namn.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Kent Ekeroth

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.