mobiltelefon

Foto: Mozilla.

Inrikes

Idag förbjuds rattsurfande

Publicerad 2/1/2018
Annons

Överträdelse kan innebära böter eller indraget körkort. Tala via handsfree är dock fortsatt tillåtet.

Idag torsdag den 1 februari träder det nya förbudet i kraft som innebär att bilförare inte får köra och använda mobiltelefonen samtidigt, men handsfree är fortsatt tillåtet.

Det är dock fortfarande olagligt att prata via handsfree om det inverkar menligt på körningen.

Fram tills idag har det varit tillåtet att använda mobiltelefonen under bilkörning förutsatt att det inte påverkat körningen på ett ”trafikfarligt sätt”.

Sverige har på det här området stuckit ut i EU och varit det enda landet där det varit tillåtet.

– Det rimliga är att stanna och ringa upp eller att använda handsfree. Det är en rekommendation, det har vi tid med, säger Petter Wahllöf vid trafikgruppen i Karlskrona till SVT.

För att styrka att någon brutit med det nya förbudet krävs bara polisens iakttagelser.

Den som bryter mot förbudet riskerar böter och bli av med körkortet. Det som nyligen har tagit körkort kan behöva göra om uppkörningen.

”Märker du att ditt samtal tar fokus från körningen är det olämpligt och du måste avsluta. Om det ringer när du är i en komplicerad trafiksituation, till exempel i en omkörning eller tät trafik, bör du vänta med att svara tills trafiken har lättat”, skriver Transportstyrelsen.

4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284):

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons